Віра Петрівна Горбань
Віра Петрівна Горбань
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrpost.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рекомендацiї з ефективного застосування мiкробних препаратiв у технологiях вирощування сiльськогосподарських культур
СІ Мельник, ВА Жилкін, ММ Гаврилюк, ВС Сніговий, ММ Лісовий, ...
Підрозділ оперативного друку Чернігівського центру науково-технічної і …, 2007
192007
Економічне обґрунтування доцільності застосування біопрепаратів при вирощуванні бобових культур
ЮМ Халеп, НМ Веремейчик, ВП Горбань, ДВ Крутило
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
62007
Вплив фундазолу та ризоторфіну на продуктивність симбіозу бульбочкових бактерій з рослинами люпину
ТМ Ковалевська, ВП Горбань, ОВ Надкернична, АГ Бардаков
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2005
32005
Умови ефективного функціонування симбіотичної системи люпин–Bradyrhizobium sp.(Lupinus)
ВП Горбань
Сільськогосподарська мікробіологія, 92-107, 2011
22011
Міграція сполук біогенних елементів за використання комплексних інокулянтів для сої
СФ Козар, ТА Євтушенко, ЛВ Потапенко, ВП Горбань, ОП Чмель
Сільськогосподарська мікробіологія, 24-28, 2016
12016
Активність азотфіксації в кореневій зоні рослин пелюшки та ефективність застосування Ризогуміну в посівах пелюшко-вівса за різних систем удобрення
ГВ Хоменко, ОГ Гапон, ВП Горбань, ВП Лавська
Сільськогосподарська мікробіологія, 67-74, 2010
12010
Вплив ґрунтових грибів на функціонування симбіотичної системи люпин–бульбочкові бактерії люпину
ОВ Надкернична, ВП Горбань, ОО Дмитрук, ОЄ Мамчур, ...
Селекція і насінництво, 266-275, 2009
12009
Эффективность Совместной Инокуляции Сои Bradyrhizobium Japonicum шт. 2490 и Enterobacter Aerogenes шт. 30Ф
ТМ Ковалевська, ОВ Надкернична, ВП Горбань, МА Ушакова, ...
Вісник Одеського національного університету. Біологія 6 (4), 149-152, 2001
12001
OPTIMIZATION OF NITROGEN MINERAL FERTILIZATION OF AGRICULTURAL CULTURES BY THE PARAMETERS OF THE INTENSITY OF THE NITROGEN FIXATION AND DENITRIFICATION PROCESSES
ВВ Волкогон, СБ Дімова, КІ Волкогон, ВП Горбань, НП Штанько, ...
Сільськогосподарська мікробіологія 30, 3-12, 2019
2019
Exogenous physiologically active substances of Trichoderma harzianum 128 and their synthesis while introduction of micromycetes into composted substrate
SМ Derkach, VV Volkohon, VP Horban
Сільськогосподарська мікробіологія 29, 37-45, 2019
2019
MIGRATION OF BIOGENIC ELEMENTS COMPOUNDS IN THE APPLICATION OF COMPLEX INOCULANT FOR SOYBEAN
СФ Козар, ТА Євтушенко, ЛВ Потапенко, ОП Чмель, ВП Горбань
Сільськогосподарська мікробіологія 24, 24-28, 2016
2016
BIOLOGICAL NITROGEN TRANSFORMATION IN AGROCENOSES OF POTATO AND PRODUCTIVITY OF CULTURE IN ORGANIC AGRICULTURE
ВВ Волкогон, СБ Дімова, КІ Волкогон, ВП Горбань, МА Журба, ...
Сільськогосподарська мікробіологія 24, 3-8, 2016
2016
Біологічна трансформація азоту в агроценозах картоплі та продуктивність культури за органічного землеробства
ВВ Волкогон, СБ Дімова, КІ Волкогон, ВП Горбань, МА Журба, ...
Сільськогосподарська мікробіологія, 3-8, 2016
2016
THE EFFECT OF STORAGE METHODS ON VIABILITY AND SYMBIOTIC PROPERTIES OF SOYBEAN NODULE BACTERIA
ТМ Ковалевська, ДВ Крутило, ВП Горбань, ІМ Романова, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія 20, 15-22, 2014
2014
Вплив способів зберігання на життєздатність та симбіотичні властивості бульбочкових бактерій сої
ТМ Ковалевська, ДВ Крутило, ВП Горбань, ІМ Романова, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 15-22, 2014
2014
Інтенсивність утворення пігментів бактеріями родів Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas залежно від якості використаного агар-агару
ТМ Ковалевська, ВП Горбань, ІМ Романова
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
2009
Порівняння ефективності R-та S-форм штаму Azospirillum brasilense 18/2
ВП Горбань
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
2009
Вплив активних штамів бульбочкових бактерій на продуктивність бобових рослин
ОВ Надкернична, ТМ Ковалевська, ДВ Крутило, ВП Горбань, ...
Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного НАН України, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18