Віра Коткова
Віра Коткова
Херсонський державний університет
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
802011
Підготовка майбутнього фахівця початкової школи в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
В Коткова
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, Випуск 35, 101-107, 2010
152010
Філософія трисуб’єктної дидактики в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2014
132014
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ІВ Онищенко
ББК 32.973. 2–018я43 П 78, 76, 2012
122012
Новая дидактика: от субъект-субъектных-к трисубъектным отношениям
АВ Спиваковский, ЛЕ Петухова, ГМ Кравцов, НА Воропай, ВВ Коткова
Херсон: Айлант, 2016
112016
Three-subjective didactic model
A Spivakovsky, L Petukhova, E Spivakovska, V Kotkova, H Kravtsov
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2013
92013
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в початковiй школi: навч.-метод. посiб. для студ. напряму пiдготовки
ОВ Спiваковський, ЛЕ Петухова, ВВ Коткова
72011
Фiлософiя трисуб'єктної дидактики в системi пiдготовки майбутнього вчителя початкових класiв
ОВ Спiваковський, ЛЕ Петухова, ВВ Коткова
Комп'ютер у школi та сiм'ї, 7, 2014
52014
Формирование информатических компетентностей будущих учителей начальних классов в квазипрофессиональной деятельности
ВВ Коткова
, Херсон, 2012
52012
Філософсько-методологічні аспекти процесів інформатизації та комп’ютеризації освіти
ВВ Коткова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/itvo/2010_6/25. pdf, 2010
52010
Підготовка майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
ВВ Коткова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2014
32014
Інформаційно-комунікаційні технології в квазіпрофесійній підготовці майбутніх учителів початкових класів
ВВ Коткова
URL: http://archive. nbuv. gov. ua/ portal/soc_gum/vkmu/2010_1/Kotkova. pdf …, 2010
32010
Професійно-спрямована діяльність майбутнього вчителя початкової школи в умовах інформатизації та комп’ютеризації освіти/Віра Володимирівна Коткова
ВВ Коткова
Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наукових праць/гол. ред. Буряк ВК …, 2010
22010
Реалізація курсу змішаного навчання майбутніх учителів початкових класів
ВВ Коткова
Інформаційні технології і засоби навчання, 312-323, 2017
12017
Діагностика рівнів інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ВВ Коткова
Інформаційні технології в освіті, 65-70, 2013
12013
Змістовий, методичний та технологічний супровід формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ВВ Коткова
Інформаційні технології в освіті, 167-173, 2012
12012
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ВНЗ
ВВ Коткова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (58), 361-365, 2011
12011
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ВВ Коткова
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 323-329, 2010
12010
Дидактичний комплекс формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів.
ВВ Коткова
1
Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів
Є Співаковська, В Коткова
Педагогічний процес: теорія і практика, 62-67, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20