Інна Шостак
Інна Шостак
Національний університет "Острозька академія"
Підтверджена електронна адреса в oa.edu.ua
НазваПосиланняРік
Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці ХVIII–у першій половині ХІХ століть
ІВ Шостак
Білий-Дунаєць-Остріг: Бібліотека “Волання з Волині 13, 200, 2005
102005
Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки (Mikhajlo Grushewsky maked the important contribution to sociology)
ІВ Шостак
Наукові записки. Історичні науки, 200-220, 2007
62007
Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні: монографія
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, ІВ Шостак, МО Данова
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2015
52015
Перспективи розвитку інформаційно комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України: моно графія
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, ІВ Шостак
Харків: ВД «ІНЖЕК, 2012
52012
Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині у першій половині ХІХ століття.(The elimination processes the domain of Roman-catholic on Volhyn during the first …
ІВ Шостак
Ефективність державного управління: Зб. науков. праць Львівського …, 2003
32003
Діяльність Римо-Католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття.(Activities of the Roman Catholic charities at the …
І Шостак
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
22014
Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія”.(Active methods of studies the course ща Sociology)
ІВ Шостак
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 523-530, 2007
22007
Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. The role of the Roman-Catholic seminaries in spiritual life of Volhyn in the first …
ІВ Шостак
Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць/під ред. В …, 2007
22007
Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття
І Шостак
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2013
12013
Роль римо-католицького духовенства в освітніх процесах Волинського регіону.(Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy at the Volhyn.)
ІВ Шостак
http://naub. oa. edu. ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih …, 2012
12012
Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII–початок ХХ ст.(Formation of the …
ІВ Шостак
Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство», 326-335, 2012
12012
Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького
ПВВ Шостак І.В.
Наукові записки. Історичні науки., 159-169, 2006
12006
Професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира у 1834-1839 роках (національний аспект)(Profesors of University of sv. Volodymyr in 1834-1839 years (national aspect)
ІВ Шостак
Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина 6, 67-79, 2006
12006
Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy of the Lutsk …
ІВ Шостак
Наукові записки: Історичні науки, 252-261, 2004
12004
Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького (Public activity of the lutsko-zhytomyrsky bishop М. Pywnycky)
ІВ Шостак
Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник. Матеріали ІІІ …, 2004
12004
Участь римо-католицького луцько-житомирського духовенства у розвитку початкового шкільництва на Волині в першій половині ХІХ ст.(Participation of the Roman-Catholic lutsk …
ІВ Шостак
Вісник Нетішинського краєзнавчого музею, 93-97, 2003
12003
Інноваційні технології управління персоналом
ІВ Шостак
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Реорганізація системи управління римо-католицькими духовними семінаріями у ХІХ столітті на українських землях у складі Російської імперії (Reorganization of state management …
І Шостак
«Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія …, 2017
2017
Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії (The Roman Catholic Church on Ukrainian lands at the Russian …
І Шостак
http://wid. org. pl/? s= MIEJSCE+ UKRAIŃSKICH+ POLONISTYK+ ZAGRANICZNYCH+ W+ …, 2016
2016
Становлення державно-правових відносин між російським самодержавством і Ватиканом наприкінці XVIII–у першій половині ХІХ століття: Значення для сьогодення (Establish state …
І Шостак
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Kulturowy wymiar integracji …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20