Інна Шостак
Інна Шостак
Національний університет "Острозька академія"
Verified email at oa.edu.ua
TitleCited byYear
Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці ХVIII–у першій половині ХІХ століть
ІВ Шостак
Білий-Дунаєць-Остріг: Бібліотека “Волання з Волині 13, 200, 2005
122005
Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки (Mikhajlo Grushewsky maked the important contribution to sociology)
ІВ Шостак
Наукові записки. Історичні науки, 200-220, 2007
82007
Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині у першій половині ХІХ століття.(The elimination processes the domain of Roman-catholic on Volhyn during the first …
ІВ Шостак
Ефективність державного управління: Зб. науков. праць Львівського …, 2003
42003
Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія”.(Active methods of studies the course ща Sociology)
ІВ Шостак
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 523-530, 2007
32007
Діяльність Римо-Католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття.(Activities of the Roman Catholic charities at the …
І Шостак
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
22014
Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII–початок ХХ ст.(Formation of the …
ІВ Шостак
Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство», 326-335, 2012
22012
Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. The role of the Roman-Catholic seminaries in spiritual life of Volhyn in the first …
ІВ Шостак
Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць/під ред. В …, 2007
22007
Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття
І Шостак
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2013
12013
Роль римо-католицького духовенства в освітніх процесах Волинського регіону.(Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy at the Volhyn.)
ІВ Шостак
http://naub. oa. edu. ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih …, 2012
12012
Особливості викладання соціології у системі вищої освіти.(Features of teaching of sociology in the system of higher education.)
ІВ Шостак
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 376-384, 2007
12007
Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького
ПВВ Шостак І.В.
Наукові записки. Історичні науки., 159-169, 2006
12006
Професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира у 1834-1839 роках (національний аспект)(Profesors of University of sv. Volodymyr in 1834-1839 years (national aspect)
ІВ Шостак
Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина 6, 67-79, 2006
12006
Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy of the Lutsk …
ІВ Шостак
Наукові записки: Історичні науки, 252-261, 2004
12004
Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького (Public activity of the lutsko-zhytomyrsky bishop М. Pywnycky)
ІВ Шостак
Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник. Матеріали ІІІ …, 2004
12004
Участь римо-католицького луцько-житомирського духовенства у розвитку початкового шкільництва на Волині в першій половині ХІХ ст.(Participation of the Roman-Catholic lutsk …
ІВ Шостак
Вісник Нетішинського краєзнавчого музею, 93-97, 2003
12003
Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії (The Roman Catholic Church on Ukrainian lands at the Russian …
І Шостак
http://wid. org. pl/? s= MIEJSCE+ UKRAIŃSKICH+ POLONISTYK+ ZAGRANICZNYCH+ W+ …, 2016
2016
Становлення державно-правових відносин між російським самодержавством і Ватиканом наприкінці XVIII–у першій половині ХІХ століття: Значення для сьогодення (Establish state …
І Шостак
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Kulturowy wymiar integracji …, 2016
2016
Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років
І Шостак
Studia Politologica Ucraino-Polona, 233-239, 2015
2015
Церковное имение Римско-католической церкви в системе социально-экономических отношений на украинских землях в составе Российской империи в первой половине XIX века
ШИ В.
АНТРО Анналы научной теории развития общества, 63-71, 2014
2014
Роль римо-католицьких священиків у відкритті та діяльності благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття
ШІ В.
«Науковий діалог «Схід-Захід». Матеріали Третьої Всеукраїнської науково …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20