Підписатись
Інна Шостак
Інна Шостак
доцент кафедри національної безпеки та політології Національного університету "Острозька академія"
Підтверджена електронна адреса в oa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці ХVIII–у першій половині ХІХ століть
ІВ Шостак
Білий-Дунаєць-Остріг: Бібліотека “Волання з Волині 13, 200, 2005
192005
Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки (Mikhajlo Grushewsky maked the important contribution to sociology)
ІВ Шостак
Наукові записки. Історичні науки, 200-220, 2007
122007
Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія”.(Active methods of studies the course ща Sociology)
ІВ Шостак
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 523-530, 2007
52007
Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині у першій половині ХІХ століття.(The elimination processes the domain of Roman-catholic on Volhyn during the first …
ІВ Шостак
Ефективність державного управління: Зб. науков. праць Львівського …, 2003
52003
Діяльність Римо-Католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття
ІВ Шостак
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
42014
Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми.(The using of gender analysis in the psychological researches: entering is into …
ІВ Шостак
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 488-498, 2009
42009
Професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира у 1834-1839 роках (національний аспект)(Profesors of University of sv. Volodymyr in 1834-1839 years (national aspect)
ІВ Шостак
Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина 6, 67-79, 2006
42006
Анкетування: методичні рекомендації щодо організації та проведення соціологічного дослідження
ІВ Шостак
32021
Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII–початок ХХ ст.(Formation of the …
ІВ Шостак
Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство», 326-335, 2012
32012
Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. The role of the Roman-Catholic seminaries in spiritual life of Volhyn in the first …
ІВ Шостак
Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць/під ред. В …, 2007
32007
Використання методу case study при викладанні курсу Соціологія
ІВ Шостак
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
22010
Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького
ПВВ Шостак І.В.
Наукові записки. Історичні науки., 159-169, 2006
22006
Zhytomyrs’ ka dijecezija naprykinci XVIII–u pershij polovyni ХIХ stolittja: dys.... kand. ist. nauk: 07.00. 01/Shostak Inna Vitalii’vna
SIV Luc’ko
Ostrog, 2004
22004
Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy of the Lutsk …
ІВ Шостак
Наукові записки: Історичні науки, 252-261, 2004
22004
Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького (Public activity of the lutsko-zhytomyrsky bishop М. Pywnycky)
ІВ Шостак
Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник. Матеріали ІІІ …, 2004
22004
Участь римо-католицького луцько-житомирського духовенства у розвитку початкового шкільництва на Волині в першій половині ХІХ ст.(Participation of the Roman-Catholic lutsk …
ІВ Шостак
Вісник Нетішинського краєзнавчого музею, 93-97, 2003
22003
Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років
І Шостак
Studia Politologica Ucraino-Polona, 233-239, 2015
12015
Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття
І Шостак
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Історичні …, 2013
12013
Роль римо-католицького духовенства в освітніх процесах Волинського регіону.(Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy at the Volhyn.)
ІВ Шостак
http://naub. oa. edu. ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih …, 2012
12012
Vykorystannia metodu Case study pry vykladanni kursu “Sotsiolohiia”.[Inna Shostak. Using the Case study method in the" Sociology" course’s teaching.]
I Shostak
URL: https://eprints. oa. edu. ua/1372/1/shostak_12069_6. pdf [In Ukrainian], 2010
1*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20