Подписаться
Бондарук Т.Г. / Таїсія Бондарук / T. Bondaruk
Бондарук Т.Г. / Таїсія Бондарук / T. Bondaruk
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nasoa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні
ТГ Бондарук
К.: Експрес 608, 5, 2009
134*2009
Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні
ТГ Бондарук
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
79*2011
Механізм управління та обслуговування державного боргу
ТГ Бондарук
Фінанси України, С. 14-19, 2003
542003
Місцеві фінанси: навч. посібник
ТГ Бондарук
К.:«Інформ.-аналіт. агентство».–2013.–529 с, 2013
36*2013
Зарубіжний досвід використання місцевих податків
ТГ Бондарук
Формування ринкових відносин в Україні, 84, 2008
312008
Державний борг України: механізм управління та обслуговування
ТГ Бондарук
автореф. дис... канд. екон. наук : 08.04.01. Наук.–дослід. фінанс. ін–т при …, 2001
30*2001
Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України
ТГ Бондарук, ІО Мельничук
Статистика України, 46-52, 2015
28*2015
Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин
ТГ Бондарук
Актуальні проблеми економіки, 146-153, 2008
232008
Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України
ТГ Бондарук
Світ фінансів, 168-177, 2017
222017
Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації
ТГ Бондарук, ІС Бондарук, ОС Бондарук
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 38-47, 2016
22*2016
Економіко-статистичний аналіз формування доходів місцевих бюджетів
ТГ Бондарук
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 7-15, 2013
22*2013
Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування
ТГ Бондарук
Актуальні проблеми економіки, 164, 2011
22*2011
Регулювання та фінансове забезпечення розвитку місцевого самоврядування
ТГ Бондарук
автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Т.Г. Бондарук ; Ін-т …, 2010
22*2010
Економічна природа організаційно-економічного механізму соціальної відповідальності бізнесу
ТГ Бондарук, ІС Бондарук
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук …, 2020
21*2020
Mistseve samovryaduvannya ta yoho finansove zabezpechennya v Ukrayini [Local government and its financial support in Ukraine: a monograph]. The institute of economics and …
TH Bondaruk
National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: Express, 2009
21*2009
Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку
ТГ Бондарук, ІО Мельничук
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології …, 2014
202014
Зовнішній державний борг України та механізм його обслуговування
ТГ Бондарук
Фінанси України, 94-102, 1999
19*1999
Методичний інструментарій оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів України
Т Бондарук, І Бондарук, М Дубина
Світ фінансів, 60-72, 2019
18*2019
Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації
ТG Bondaruk
Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and …, 2015
18*2015
Щодо визначення місцевого самоврядування
ТГ Бондарук
Економiст., 44, 2006
17*2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20