Ольга Насібова
Ольга Насібова
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
Подтвержден адрес электронной почты в домене khif.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні
Чугунов Ігор, Суріна (Насібова)
Наукові праці НДФІ, 3-11, 2008
62008
Інвестиційні інструменти недержавних пенсійних фондів
ОВ Насібова (Суріна)
Наукові праці НДФІ, 123–127, 2008
6*2008
Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпечення
ІЯ Чугунов, ОВ Насібова
Вісник КНТЕУ, 80-97, 2016
42016
ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН З ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ
ОВ Насібова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Режим …, 2017
22017
Фінанси пенсійного забезпечення
І Чугунов, О Насібова
Київський національний торговельно-економічний університет, 2017
2*2017
Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства
ОД Щербань, ОВ Насібова, РВ Сухоруков
Економіка і держава, 82-88, 2017
12017
FUNDING OF SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS WITH STATE FUNDS
ОV Nasibovа
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (23), 198-204, 2017
12017
Фінансове забезпечення державних пенсійних зобов’язань в умовах трансформаційної економіки
ОВ Насібова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки …, 2015
12015
Бюджетні видатки на соціальний захист населення в Україні
ОВ Насібова
Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua …, 2015
12015
Фінансові детермінанти інноваційного розвитку соціальних послуг
О Насібова
Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки України, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ОВ Насібова
Економіка та держава, 35-40, 2019
2019
Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства
О Насібова, І Івашкевич
Одеса, 2019
2019
Концептуальні підходи до визначення сутності соціального захисту як фінансових відносин
ОВ Насібова
Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України, 138-140, 2019
2019
Податкове регулювання соціального захисту населення
ОВ Насібова
Бізнес-навігатор Режим доступу: http://www.business-navigator.ks.ua …, 2018
2018
Теоретичні аспекти оптимізації оборотних коштів підприємства
ОВ Насібова, БЮ Придатченко
Мукачево, 2018
2018
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
ДМ Яковченко, ОВ Насібова
Друкується за рішенням організаційного комітету, 35, 2017
2017
Фінансове забезпечення соціальних пільг
О Насібова
Фінансова політика як складова економічного розвитку, 204-205, 2017
2017
Фінансові ресурси державних цільових фондів соціального спрямування
ОВ Насібова
Харків : ХІФ КНТЕУ, 2017
2017
Особливості фінансування пенсійного захисту населення у країнах з трансформаційною економікою
ОВ Насібова
Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/MTc …, 2016
2016
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ОВ Насібова, ІО Івашкевич
Актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку економіки, фінансів та …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20