Ольга Насібова, Olha Nasibova, Ольга Насибова
Ольга Насібова, Olha Nasibova, Ольга Насибова
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, доцент кафедри міжнародного бізнесу, фінансів
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та …
РА Чемчикаленко, ОВ Насібова
Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2020
342020
Методи регулювання та оптимізації структури капіталу підприємства
ОД Щербань, ОВ Насібова, РВ Сухоруков
Економіка і держава, 82-88, 2017
132017
Теоретичні аспекти оптимізації оборотних коштів підприємства
ОВ Насібова, БЮ Придатченко
Економіка та суспільство, 794–801, 2018
92018
Еволюція фінансового механізму пенсійного забезпечення
ІЯ Чугунов, ОВ Насібова
Вісник КНТЕУ, 80-97, 2016
9*2016
Теоретичні основи оцінки фінансового стану підприємства
О Насібова, І Івашкевич
Інфраструктура ринку, 185-190, 2019
82019
Фінанси пенсійного забезпечення: монографія
І Чугунов, О Насібова
Київський національний торговельно-економічний університет Режим доступу …, 2017
82017
Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні
Чугунов Ігор, Суріна (Насібова)
Наукові праці НДФІ, 3-11, 2008
82008
Методичні підходи фінансового аналізу підприємства
О Насібова, А Шипенко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2019
72019
Інвестиційні інструменти недержавних пенсійних фондів
ОВ Суріна
Наукові праці НДФІ URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2008_1_15, 123–127, 2008
62008
Теоретичні основи управління активами і пасивами підприємства
ОВ Насібова, ВМ Дзюба
Економіка. Фінанси. Право. URL: file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0 …, 2018
52018
Теоретичні аспекти управління ліквідністю та діловою активністю підприємства
ОВ Насібова, ВМ Папуцин
Мукачівський державний університет URL: https://economyandsociety.in.ua …, 2017
52017
Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення
ОВ Насібова
Економіка та держава, 35-40, 2019
42019
Funding of social protection of citizens with state funds
ОV Nasibovа
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (23), 198-204, 2017
4*2017
Сутність поняття «капітал підприємства»
О Насібова, Я Скоробогатова
Інфраструктура ринку Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals …, 2019
2*2019
Недержавні пенсійні фонди в системі соціального захисту населення України
ОВ Насібова
Актуальні проблеми економіки, 317-326, 2016
2*2016
Фінансове забезпечення державних пенсійних зобов’язань в умовах трансформаційної економіки
ОВ Насібова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки …, 2015
22015
Бюджетні видатки на соціальний захист населення в Україні
ОВ Насібова
Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua …, 2015
22015
ФІНАНСИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
ОВ Насібова
Агросвіт, 2020
12020
Сутність фінансового планування розвитку підприємства
О Насібова, В Манік
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2019
12019
Financial potential of the population's social protection system
I Chugunov, O Nasibova
Sciences of Europe 3 (62), 44-49, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20