Людмила Захарова
Людмила Захарова
Институт физики горных процессов НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в ifgp.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ И ЕЕ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ
ВВ Захарова, Л.Н. Назимко
РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 6 (1 (53)), 2012
102012
Close interaction of rock fragments in underground roadway during irreversible movement of surrounding rock mass.
L Zakharova
Metallurgical and Mining Industry, 40 - 43, 2015
72015
Generating of dissipative structures during ground irreversible movement.
L Zakharova
Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 118-123, 2017
62017
Distant interaction of rock mass clusters around underground opening.
V Griniov, V., Zakharova, L., Diedich, I., Nazymko
Min. miner. depos. https://doi.org/10.15407/mining11.02.079, 79-83, 2017
6*2017
Основи забезпечення стійкості підготов-чих виробок в умовах необоротного деформування масиву гірських порід.
ЛМ Гріньов, В.Г., Захарова
Уголь Украины, 3-11, 2017
4*2017
Обґрунтування критерію контактної й далекої взаємо-дій у процесі еволюціонування дисипативних структур у гірському масиві.
ЛМ Захарова
Збірник наукових праць Національного гірничого університету., 223-231, 2018
3*2018
Дисипативні структури, що супроводжують руйнування й необоротне деформування ґрунту і масиву гірських порід.
ЛМ Захарова
Фізика і хі-мія твердого тіла. DOI: 10.15330/pcss.18.2.252-258, 252-258, 2017
32017
Анализ развития гипертонической болезни по эмпирическим данным
ЛМ Захарова, НЕ Киселева, ИБ Мучник, АМ Петровский, ...
Автоматика и телемеханика, 114-122, 1977
31977
Матричная модель выбора фар макологического лечения
ЛМ Захарова, АМ Петровский, ВИ Штабцов
Автоматика и телемеханика, № И, стр, 58-61, 1973
31973
Дослідження дисипативних структур під час необорот-них деформацій масиву гірських порід.
ЛМ Захарова
Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 122-126, 2017
22017
Фізичні основи еволюції дисипативних структур в геомеханіці. Lambert Academic Publishing: Saarbrűcken
ЛМ Захарова
22016
Стохастические основы маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ
ЛН Назимко, В.В., Колесник, Н.А., Захарова
Уголь Украины, 34-43, 2014
22014
Поисковая активность мышцы в условиях замы кания ее искусственной обратной связью
ЛМ Захарова, АИ Литвинцев
Автоматика и телемеханика, № И, 1966
21966
Функціонально-семантична варіантність фразеологізмів з компонентом «час» в англійській мові
Л Захарова, Ю Шніп
Journal of the National Technical University of Ukraine “KPI”: Philology and …, 2015
12015
Особливості відтворення українською мовою лексичних і граматичних домінантів у науковому тексті
ЛМ Захарова, ЛП Бабенко
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2014
12014
Обґрунтування струк-тури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація.
ЛМ Назимко, В.В., Мерзлікін, А.В., Захарова
Вісті Донецького гірничого інституту, 68-74, 2014
1*2014
Мовна реалізація та переклад складних термінологічних утворень (на матеріалі технічних підмов)
ЛМ Захарова, ЛН Захарова
Політехніка, 2009
12009
Использование методов коллективной экспертизы для анализа характеристик сложных объектов на примере лекарственных препаратов
ЛМ Захарова, ЛА Панкова, АМ Петровский, МВ Шнейдерман
Автоматика и телемеханика, 135-142, 1980
11980
Дослідження провалів земної поверхні над соляною шахтою
ЛМ Захарова, ОВ Чеснокова, ОЮ Підгурна, ВВ Назимко
Физико-технические проблемы горного производства, 2020
2020
Управління ризиками вуглевидобутку на основі їх кількісного оцінювання
АВ Мерзлікін, МО Іляшов, ІО Дедич, ЛМ Захарова, ОВ Гладка, ...
Уголь України, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20