Віталій Бондарчук / Vitalii Bondarchuk
Віталій Бондарчук / Vitalii Bondarchuk
Державний університет "Житомирська політехніка", Факультет бізнесу та сери обслуговування, Кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання процесу управління основними засобами будівельних підприємств на основі показників економічного аналізу
ДО Грицишен, ВВ Бондарчук
ЖДТУ, 2015
92015
Звітність підприємств як джерело інформації про основні засоби для потреб державного управління [Електронний ресурс]
ВВ Бондарчук
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 3, 2012
92012
Європейська міграційна криза та стабільність ЄС
ВВ Бондарчук
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2016
62016
Функції бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності
ВВ Бондарчук
Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. Збірник …, 2011
62011
Функції бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності
ВВ Бондарчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2011
62011
Підходи до аналізу стану та ефективності використання об’єктів нерухомого майна
ВВ Бондарчук
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2013
42013
Засоби виробництва: економічні поняття та їх місце в системі бухгалтерського обліку
ВВ Бондарчук
Нові концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах …, 2010
42010
Засоби виробництва: економічні поняття та їх місце в системі бухгалтерського обліку
ВВ Бондарчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні …, 2010
42010
Фактори виробництва та засоби виробництва: економічна природа та взаємозв’язок категорій
ММ Шигун, ВВ Бондарчук
ЖДТУ, 2011
32011
Проблеми визначення ринкової вартості основних засобів
ВВ Бондарчук
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 107-115, 2012
22012
Транснаціональні корпорації в теорії фірми Джона Кеннета Гелбрейта
ВВ Бондарчук, АВ Рабощук
ЖДТУ, 2016
12016
Фінансовий сектор як новий фактор циклічності економіки
ВВ Бондарчук, ДЛ Лозинський
Актуальні проблеми економіки, 15-22, 2015
12015
Изменение плана счетов бухгалтерского учета в условиях институциональных изменений
ВВ Бондарчук
Аудит и финансовый анализ / audit and financial analysis, 44-48, 2013
12013
Бухгалтерський облік надходження об’єктів нерухомого майна в контексті теорії права власності
ВВ Бондарчук
Економіка: реалії часу, 214-219, 2013
12013
Склад та структура основних засобів: порівняльний аналіз світового досвіду
ІВ Орлов, ВВ Бондарчук
Чернігів: ЧНТУ, 2012
12012
Основні засоби в бухгалтерському обліку та системі національних рахунків
ММ Шигун, ВВ Бондарчук, ИС УЧЕТЕ
Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки, 14, 2012
12012
The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Ukraine
RA Bondarchuk V.
Economista, 94-115, 2020
2020
Вплив кредитів МВФ на економічне зростання в Україні
КЛВ Бондарчук В.В.
Економічний простір, 2019
2019
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ
ВВ Бондарчук
Ефективна економіка, 2017
2017
ВВП – показник “середнього по палаті”. Що може прийти йому на зміну
ВВ Бондарчук
https://voxukraine.org/2017/01/04/economic-growth-ua/, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20