Ірина Олегівна Сімкова (Iryna Simkova)
Ірина Олегівна Сімкова (Iryna Simkova)
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" , факультет лінгвістики
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей
ІО Сімкова
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна, 2010
122010
Сучасний стан навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері
ІО Сімкова
Педагогіка вищої та середньої школи, 67-71, 2014
52014
Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей
ОБ Бігич, ЛВ Бондар, ММ Волошинова, ЛО Максименко, ОМ Огуй, ...
Вид. центр КНЛУ, 2013
52013
Використання кейсового методу для навчання іншомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей
ІО Сімкова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
52010
Специфіка навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення на базі німецької мови як першої іноземної
ІО Сімкова
Наукові записки ЕДУ ім. М. Гоголя: Психолого-педагогічні науки, 64-68, 2011
42011
Інноваційний підхід до формування фахової компетентності у майбутніх перекладачів
ІО Сімкова
ББК 74.584 я43 І 66, 43, 2015
32015
Сучасні підходи до підготовки майбутніх перекладачів до англомовного науково-технічного перекладу
ІО Сімкова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2012
32012
Сучасні підходи до навчання англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів інженерних спеціальностей
ІО Сімкова
Вісник КНЛУ.–Серія Педагогіка і психологія.–Вип 17, 188-194, 2010
32010
Професійні стандарти у галузі перекладу і освітні вимоги до його навчання
ІО Сімкова
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія …, 2016
22016
Загальні передумови методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу у науково-технічній сфері
ІО Сімкова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
22015
Аналіз наявної методики навчання усного перекладу з аркуша у ВНЗ України та її відповідність міжнародним стандартам
ІО Сімкова
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія …, 2015
22015
Навчання усного перекладу майбутніх філологів з позицій міждисциплінарного підходу
ІО Сімкова
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2013
22013
Цілі і зміст навчання усного перекладу з аркуша майбутніх філологів
ІО Сімкова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Методичні основи навчання усного перекладу з аркуша майбутніх філологів
ІО Сімкова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 209-213, 2013
22013
Особливості формування фахової компетенції в майбутніх перекладачів
ІО Сімкова
Наука і освіта, 165-168, 2013
22013
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу
ІО Сімкова
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2018
12018
Діагностика рівня фахової компетентності майбутніх бакалаврів-філологів в усному перекладі з аркуша
ІО СІМКОВА
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2017
12017
Реалізація методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері
ІО Сімкова
Педагогічний альманах, 32-37, 2016
12016
Навчання перекладу як особливого виду мовленнєвої діяльності
І Сімкова
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта …, 2015
12015
Методика обучения абзацно-фразовому переводу и устному переводу с листа
ІО Сімкова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20