Татьяна Устименко
Татьяна Устименко
Національна академія внутрішніх справ, кафедра цивільного права і процесу
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Цивільно-правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності (за нереабілітуючими обставинами)
ТП Підюкова
ТП Підюкова, 2004
72004
Відшкодування заподіяної злочином шкоди як обов’язкова умова для звільнення особи від кримінальної відповідальності
ТП Підюкова
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 220-227, 2003
22003
Оптимізація чисельності й соціального захисту працівників МВС України та їх складові: сучасні проблеми і світовий досвід їх розв’язання
ПП Підюков, ТП Устименко, ОС Дронова
Наше право, 51-55, 2014
12014
Проблемы социальной защиты украинского общества в условиях евроинтеграции и усиление ответственности за вред, причиненный коррупционными и иными противоправными деяниями
ПП Пидюков, ТП Устименко
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2019
2019
АДАПТАЦІЯ ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ЙОГО ЖЕРТВАМ ШКОДИ
ПП Підюков, ТП Устименко
2017
ПРОБЛЕМИ ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ КОРУПЦІЙНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ
ПП Підюков, ТП Устименко
2016
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ТП Устименко
2016
Ділова (рольова) гра як сучасна форма семінарського заняття в системі післядипломної підготовки лікарів за фахом лікувальна фізкультура та спортивна медицина
ВО Малахов, ГМ Кошелєва, КА Голодько, ЄІ Ярошенко, ОД Яременко, ...
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 17-22, 2016
2016
Відповідальність за фінансування тероризму має передбачати невідворотнє відшкодування суб'єктом злочину завданих державі і його жертвам збитків
ПП Підюков, ТП Устименко, РІ Осипенко
Наше право, 90-95, 2015
2015
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЯК МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА
ПП Підюков, ТП Устименко
2012
Охорона прав і свобод людини і громадянина як критерій демократичності держави
ОВ Тюріна, ТП Підюкова
Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України, 150-156, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11