Татьяна Устименко
Татьяна Устименко
Національна академія внутрішніх справ, кафедра цивільного права і процесу
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цивільно-правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності (за нереабілітуючими обставинами)
ТП Підюкова
ТП Підюкова, 2004
82004
Відповідальність за фінансування тероризму має передбачати невідворотнє відшкодування суб'єктом злочину завданих державі і його жертвам збитків
ПП Підюков, ТП Устименко, РІ Осипенко
Наше право, 90-95, 2015
22015
Оптимізація чисельності й соціального захисту працівників МВС України та їх складові: сучасні проблеми і світовий досвід їх розв’язання
ПП Підюков, ТП Устименко, ОС Дронова
Наше право, 51-55, 2014
12014
Відшкодування заподіяної злочином шкоди як обов’язкова умова для звільнення особи від кримінальної відповідальності
ТП Підюкова
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 220-227, 2003
12003
Проблемы социальной защиты украинского общества в условиях евроинтеграции и усиление ответственности за вред, причиненный коррупционными и иными противоправными деяниями
ПП Пидюков, ТП Устименко
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2019
2019
Імплементація міжнародно-правових норм у чинне вітчизняне законодавство має бути об’єктивною й виваженою
ПП Підюков, ТП Устименко, ЯЮ Конюшенко
Наука і правоохорона, 161-165, 2017
2017
Адаптація до міжнародно-правових норм відчизняного законодавства з протидії тероризму, відшкодування заподіяної його жертвам шкоди
ПП Підюков, ТП Устименко
Наше право, 71-74, 2017
2017
ПРОБЛЕМИ ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ КОРУПЦІЙНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ
ПП Підюков, ТП Устименко
2016
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ТП Устименко
2016
ОСОБИСТИЙ ЗАКОН ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
ТП Устименко
2016
Ділова (рольова) гра як сучасна форма семінарського заняття в системі післядипломної підготовки лікарів за фахом лікувальна фізкультура та спортивна медицина
ВО Малахов, ГМ Кошелєва, КА Голодько, ЄІ Ярошенко, ОД Яременко, ...
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 17-22, 2016
2016
Особливості відповідальності сторін за договором перевезення
ТП Устименко
Наука і правоохорона, 281-288, 2014
2014
ПРАВА НА ПРИРОДНІ РЕСУРС ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНІ
ТП Устименко
2012
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЯК МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА
ПП Підюков, ТП Устименко
2012
Охорона прав і свобод людини і громадянина як критерій демократичності держави
ОВ Тюріна, ТП Підюкова
Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України, 150-156, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15