Ірина Лещик
Ірина Лещик
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Принципи формування еколого-спрямованої стратегії еколого-орієнтованого підприємства
ГІ Пиріг, ІБ Лещик
Матеріали Круглого столу “Особливості розвитку ринку послуг технічного …, 2014
5*2014
Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Сталий розвиток економіки, 327-331, 2013
52013
Аграрне підприємство як об’єкт управління та виробничо-господарської діяльності
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Галицький економічний вісник, 87-93, 2011
22011
Ефективність розвитку зернопродуктового підкомплексу у ринковому середовищі
І Лещик
Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки: Тези доповідей …, 2004
22004
Аналіз стану та тенденцій розвитку ринку зерна
І Лещик
Економіка та управління АПК: Зб. наук. праць, 34-38, 2010
12010
Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в зернопродуктовому підкомплексі АПК
ІБ Лещик
12004
Перспективи використання методології інституціоналізму у фінансових дослідженнях
ГІ Пиріг, АЯ Крупка, ІБ Лещик
Львівська економічна фундація, 2017
2017
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ У ФІНАНСОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
АЯ Крупка, ГІ Пиріг, ІБ Лещик
Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції, 84, 2017
2017
Спосіб боротьби з гризунами
ІС Брощак, ЮВ Дзядикевич, БІ Ориник, ІВ Любезна, ОВ Метик
Державна служба інтелектуальної власності України, 2016
2016
Теоретичні аспекти сутності ринку зерна
І Павлик, І Лещик
Тернопіль, Астон, 2016
2016
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ CONCEPTUAL ASPECTS OF STRATEGY SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ГІ Пиріг, ІБ Лещик
Електронне наукове фахове видання, 167, 2016
2016
Суть та основні цілі аграрної політики ЄС
Р Гурний, І Лещик
Тернопіль, Астон, 2016
2016
Адаптація зарубіжного досвіду для розвитку аграрного ринку в Україні
І Лещик, М Міньковська
Збірник тез доповідей студентської наукової конференції “Науково-дослідна …, 2015
2015
Стан, тенденції та перспективи розвитку ринку цукру в Україні
І Лещик, Н Короленко
Збірник тез доповідей студентської наукової конференції “Науково-дослідна …, 2015
2015
Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України
Н Короленко, І Лещик
Економічна думка ТНЕУ, 2015
2015
Адаптація зарубіжного досвіду для розвитку аграрного ринку в Україні
М Міньковська, І Лещик
Економічна думка ТНЕУ, 2015
2015
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF «CORPORATE GOVERNANCE»
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
2015
Доцільність впровадження біоетанолу в україннському паливі
І Лещик, М Міньковська
Збірник тез доповідей студентської наукової конференції “Науково-дослідна …, 2014
2014
Особливості формування кластерних систем в агропромисловому комплексі регіону
ІБ Лещик, ГІ Пиріг
Науковий вісник НЛТУ України 24 (10), 2014
2014
Системний аналіз проведення організаційно-правових трансформацій в аграрному секторі Тернопільської області
І Лещик
Збірник тез доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20