To edit, sign in as bashtan021@gmail.com.
Наталя Баштан, Bashtan Nataliya,  Bashtan Natalia
Наталя Баштан, Bashtan Nataliya, Bashtan Natalia
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, лабораторія генетики, генетичних ресурсів та
Verified email at online.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Результати випробувань біологічно активних сполук з ряду піридинів в лабораторних дослідах при пророщуванні насіння капусти головчастої
СІ Кондратенко, ТВ Чернишенко, НО Баштан, ПГ Дульнєв
Овочівництво і баштанництво, 198-203, 2012
12012
Ефективність використання світлодіодів для клонального мікророзмноження батату та м’яти перцевої в культурі in vitro
Т Івченко, О Хареба, Н Баштан, Г Мозговська, Т Віценя
Вісник аграрної науки 97 (2), 54-60, 2019
2019
Викладено результати наукових досліджень з питань селекції та генетики овочевих і баштанних культур, технології їх вирощування у відкритому і закритому ґрунті різних природно…
СА Вдовенко, ОВ Куц, ЛА Терьохіна, НО Баштан, ОД Вітанов, ...
2019
ПРИСКОРЕНЕ РОЗМНОЖЕННЯ М’ЯТИ
НО Баштан, ТМ Мірошніченко, ТВ Івченко
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту овочівництва і…, 2019
2019
Вплив різних доз γ-опромінення на ріст і розвиток рослин кавуна
НО Баштан, РВ Крутько, ОВ Сергієнко, СІ Кондратенко, ТВ Івченко
Овочівництво і баштанництво, 26-34, 2017
2017
Гіпотермічне та низькотемпературне зберігання рослин-регенерантів і меристем часнику (Allium sativum L.) для створення in vitro колекцій
ТВ Івченко, ТІ Віценя, НО Шевченко, НО Баштан, СІ Корнієнко
Проблемы криобиологии и криомедицины, 110–120-110–120, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ЗА РІЗНИХ ДОЗ ОБРОБКИ НАСІННЯ γ–ОПРОМІНЮВАННЯМ
ОВ Сергієнко, РВ Крутько, НО Баштан
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Дослідної станції Маяк…, 2017
2017
Клітинна селекція томата на стійкість до ранньої сухої плямистості (Alternaria solani Ell)
ТВ Івченко, НО Баштан, КМ Черненко
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво…, 2016
2016
Клітинна селекція овочевих культур на стійкість до біотичних і абіотичних чинників навколишнього середовища
ТВ Івченко, НО Баштан, ТІ Віценя, ТМ Мірошніченко, ГВ Мозговська, ...
Вісник аграрної науки, 34-38, 2014
2014
Використання ФАР при розмноженні материнських форм гетерозисних гібридів огірка
ОВ Сергієнко, НО Баштан, РВ Крутько
Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним…, 2014
2014
Особливості генетичної ідентифікації сортових генотипів редиски і буряку столового на основі вивчення поліморфізму запасних білків
СІ Корнієнко, НО Баштан, ТК Горова, СІ Кондратенко
Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник 59, 170-180, 2013
2013
Аналіз поліморфізму мікросателітних локусів генотипів томата з різними ступенем стійкості до фузаріозу
СІ Кондратенко, НО Баштан, СА Лисак, ГІ Яровий
Генетичні ресурси рослин, 187-196, 2011
2011
Визначення умов інтродукції рослин якону в умовах Східного Лісостепу України
ТВ Івченко, ТІ Віценя, НО Баштан
Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник 57, 12-18, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13