Подписаться
Наталя Баштан, Bashtan Nataliya,  Bashtan Natalia
Наталя Баштан, Bashtan Nataliya, Bashtan Natalia
Інститут овочівництва і баштанництва НААН України, лабораторія генетики, генетичних ресурсів та
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Результати випробувань біологічно активних сполук з ряду піридинів в лабораторних дослідах при пророщуванні насіння капусти головчастої
СІ Кондратенко, ТВ Чернишенко, НО Баштан, ПГ Дульнєв
Овочівництво і баштанництво, 198-203, 2012
22012
Викладено результати наукових досліджень з питань селекції та генетики овочевих і баштанних культур, технології їх вирощування у відкритому і закритому ґрунті різних природно …
СА Вдовенко, ОВ Куц, ЛА Терьохіна, НО Баштан, ОД Вітанов, ...
2020
Ефективність використання світлодіодів для клонального мікророзмноження батату та м’яти перцевої в культурі in vitro
Т Івченко, О Хареба, Н Баштан, Г Мозговська, Т Віценя
Вісник аграрної науки 97 (2), 54-60, 2019
2019
ПРИСКОРЕНЕ РОЗМНОЖЕННЯ М’ЯТИ
НО Баштан, ТМ Мірошніченко, ТВ Івченко
Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту овочівництва і …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ЗА РІЗНИХ ДОЗ ОБРОБКИ НАСІННЯ γ–ОПРОМІНЮВАННЯМ
ОВ Сергієнко, РВ Крутько, НО Баштан
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Дослідної станції «Маяк …, 2017
2017
Вплив різних доз γ-опромінення на ріст і розвиток рослин кавуна
НО Баштан, РВ Крутько, ОВ Сергієнко, СІ Кондратенко, ТВ Івченко
Овочівництво і баштанництво, 26-34, 2017
2017
Гіпотермічне та низькотемпературне зберігання рослин-регенерантів і меристем часнику (Allium sativum L.) для створення in vitro колекцій
ТВ Івченко, ТІ Віценя, НО Шевченко, НО Баштан, СІ Корнієнко
Проблемы криобиологии и криомедицины, 110–120-110–120, 2017
2017
Клітинна селекція томата на стійкість до ранньої сухої плямистості (Alternaria solani Ell)
ТВ Івченко, НО Баштан, КМ Черненко
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво …, 2016
2016
Клітинна селекція овочевих культур на стійкість до біотичних і абіотичних чинників навколишнього середовища
ТВ Івченко, НО Баштан, ТІ Віценя, ТМ Мірошніченко, ГВ Мозговська, ...
Вісник аграрної науки, 34-38, 2014
2014
Використання ФАР при розмноженні материнських форм гетерозисних гібридів огірка
ОВ Сергієнко, НО Баштан, РВ Крутько
Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним …, 2014
2014
Особливості генетичної ідентифікації сортових генотипів редиски і буряку столового на основі вивчення поліморфізму запасних білків
СІ Корнієнко, НО Баштан, ТК Горова, СІ Кондратенко
Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник 59, 170-180, 2013
2013
Аналіз поліморфізму мікросателітних локусів генотипів томата з різними ступенем стійкості до фузаріозу
СІ Кондратенко, НО Баштан, СА Лисак, ГІ Яровий
Генетичні ресурси рослин, 187-196, 2011
2011
Визначення умов інтродукції рослин якону в умовах Східного Лісостепу України
ТВ Івченко, ТІ Віценя, НО Баштан
Овочівництво і баштанництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник 57, 12-18, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13