Maria Komisaryk, Марія Комісарик
Maria Komisaryk, Марія Комісарик
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку
МІ Комісарик, ГВ Чуйко
Книги–XXI, 2013
92013
Гуманізація освіти і проблеми фізичного виховання і спорту
Г Чуйко, М Комісарик, Б Леко
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури і …, 2005
62005
Основи психології спорту: Навч.-метод. посіб.
МІ Комісарик, БА Леко, ГВ Чуйко
Чернівці: Рута, 2004
32004
Основи психології спорту
МІ Комісарик, БА Леко, ГВ Чуйко
Чернівці: Рута, 2004.–400с, 2004
22004
Педагогічні умови використання фітоклімату в реабілітаційно-профілактичній роботі дитячих будинків для дітей-сиріт: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.пед.н.: 13.00.01
МІ Комісарик
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефанику, 2001
12001
Вивчення якості математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку
К Щербакова, М Комісарик
Бердянськ: БДПУ, 2020
2020
Використання робочого зошита упродовж вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дітей дошкільного віку"
МІ Комісарик, КС Кузнєцова
Молодий вчений, 27-31, 2019
2019
Проблема життєвих криз особистості у психології
ГВ Чуйко, МІ Комісарик
Психологічний часопис, 41-56, 2019
2019
Formation of readiness of future teachers to apply innovative technologies in professional activity
M Komisaryk, K Balaieva, T Fedirchyk
Педагогически алманах, 137-143, 2018
2018
Workbook as a Component of Teaching Methods to Study Methods of Formation of Elementary Mathematical Representations of Preschool Children
K Balaieva, M Komisaryk
Całożyciowe uczenie i stawanie się – perspektywa teoretyczna i praktyczna …, 2018
2018
Формування елементарних математичних уявлень дошкільників засобами математичних ігор
МІ Комісарик, Б КС
Актуальні проблеми початковї освіти та інклюзивного навчання, 31-33, 2018
2018
ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ПРИОБЩЕНИЯ ИХ К СОЗДАНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
М Комісарик, К Балаєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 95-99, 2017
2017
Workbook as a mean of optimization the educational process in higher educational institutions
KS Balaieva, MI Komisaryk
Virtus : Scientific Journal, 75-78, 2017
2017
Інноваційна спрямованість діяльності викладача вищої школи як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного педагога
МІ Комісарик, КС Балаєва
Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : Матеріали …, 2017
2017
Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників
М Комісарик, К Балаєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 95-99, 2017
2017
Використання кейс-методу при викладанні курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників»
КС Комісарик, М.І., Балаєва
Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К.Й.Щербакової), 132-138, 2016
2016
Здатність до рефлексії як професійно важлива якість педагога
М Комісарик
Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної …, 2016
2016
«Важкі діти» як психолого- педагогічна проблема
М Комісарик, Ю Мицкан
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного …, 2014
2014
Теоретичні аспекти проблеми ліворукості
М Комісарик, О Гончарюк
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного …, 2014
2014
Віктимність особистості як психологічна проблема
Г Чуйко, Я Чаплак, М Комісарик
Актуальні проблеми психолгії: Психологія особистості 11 (10), 447-460, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20