Follow
Пирожков Сергій Іванович Пирожков Сергей Иванович    Pyrozhkov Sergij
Пирожков Сергій Іванович Пирожков Сергей Иванович Pyrozhkov Sergij
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Verified email at idss.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трудовой потенциал в демографическом измерении
СІ Пирожков, ІІ Лукінов
Наукова думка, 1992
2071992
Демографические процессы и возрастная структура населения
СИ Пирожков
Статистика, 1976
1741976
A new estimate of Ukrainian population losses during the crises of the 1930s and 1940s
J Vallin, F Meslé, S Adamets, S Pyrozhkov
Population Studies 56 (3), 249-264, 2002
942002
Концептуальні підходи до формування системи національної безпеки України
СІ Пирожков
Стратегічна панорама, 93-106, 2003
932003
Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України
СІ Пирожков, АІ Сухоруков, СЛ Воробйов, ТП Крупельницька
К.: НІПМБ, 2003
832003
Індекс людського розвитку: досвід України
ОС Власюк, СІ Пирожков
К.: ПРООН, 84, 1995
831995
Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП
С Пирожков, Д Прейгер, І Малярчук
Економіка України, 4-19, 2005
802005
Демографічний фактор у глобальній стратегії розвитку України
СІ Пирожков
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2004
772004
Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект
С Пирожков, Е Малиновская, А Хомра
К.: НИПМБ, 104, 2003
752003
Демографічні втрати народонаселення Української РСР у 40-х рр.
АЛ Перковський, СІ Пирожков
Український історичний журнал, 15-25, 1990
71*1990
парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь/ред. кол
Ц вибір України
К.: НАН України 284, 4, 2016
702016
Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим)
ІВ Бережна
НАН України. Інститут регіональних досліджень 640, 2004
682004
Адміністративно-територіальна реформа в Україні: актуальні питання методології та практики
С Пирожков, АП Павлюк
Економіка України, 4-14, 2005
562005
Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
С Пирожков, О Малиновська, Н Марченко
К.: Академпрес 127, 1997
411997
Международные транспортные коридоры Украины: сети и моделирование
АА Бакаев, СИ Пирожков, ВЛ Ревенко, ЛА Бакаев, ЮА Кутах
К.: КУЭТТ 1, 516, 2003
392003
Національна та регіональна безпека: погляд України
СІ Пирожков
Нова безпека, 9-16, 2009
382009
Проблеми прискорення інноваційного розвитку
С Пирожков
СІ Пирожков//Економіст, 31, 2005
382005
Міжнародні транспортні коридори–особливий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему
ОО Бакаєв, СІ Пирожков, ВЛ Ревенко
Стратегічна панорама 4, 37-56, 1999
371999
Підвищення конкурентоспроможності персоналу на основі збереження й розвитку людського потенціалу підприємств
ОО Смірнов
КНТУ, 2010
332010
Тенденции старения населения России и Украины: демографические аспекты
СИ Пирожков, ГЛ Сафарова
Успехи геронтологии 4, 14-21, 2000
322000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20