Олександр Житний / Oleksandr Zhytnyi/Александр Житный
Олександр Житний / Oleksandr Zhytnyi/Александр Житный
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, юридичний факультет, Харківський національний
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки
ОО Житний
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 23-28, 2004
1002004
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки
ОО Житний
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 23–28, 2004
1002004
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям : монографія
ОО Житний
Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
1002004
Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник
ОО Житний, ВМ Трубников, МВ Даньшин
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015
64*2015
Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз)
ОО Житний
Одіссей, 2013
252013
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн
ТБ Ніколаєнко
Університетські наукові записки, 274-277, 2009
152009
Кримінальне право України (Особлива частина) : підручник / за заг. ред. О. М. Литвинова.
ОО Житний
Вид-во ХНУВС, 2011
14*2011
Проблеми реалізації принципу гуманізму в деяких інститутах кримінального права України
ОО Житний
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 19-24, 2005
112005
Проблеми визначення конструкції складу злочину, передбаченого статтею 127 Кримінального кодексу України
ОО Житний, ЮО Поліщук
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 5, 2009
82009
Кримінальне право України: Частина Загальна (у схемах та таблицях) : навчальний посібник.
ОО Житний
Одіссей, 2008
82008
Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз: дисертація
ОО Житний
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
72013
Кримінальне право України та міжнародне кримінальне право: співвідношення, взаємодія, розмежування
ОО Житний
Право і безпека.-2012.-№ 3 (45).-С. 17-21, 2012
52012
Деятельное раскаяние. Сравнительный анализ законодательства Беларуси, России и Украины
А Житный
Российская юстиция, С. 55–56, 2002
52002
Актуальні проблеми давності у кримінальному праві
ОО Житний
Питання боротьби зі злочинністю, С. 147–155, 2008
4*2008
Про засоби вирішення кримінально-правових конфліктів
ОО Житний
Вісник Запорізького національного університету, 146-150, 2005
42005
Відповідальність за ухилення від утримання дітей або батьків: кримінально-правові аспекти : монографія
ОО Житний, ІВ Семеногов
Панов, 2015
3*2015
Міжнародне «антикримінальне» співробітництво України та протидія злочинності
ОО Житний
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2014.-№ 8.-С. 13-23., 2014
32014
Принципи кримінального права України у міжнародно-правовому вимірі (загальнотеоретичні аспекти)
ОО Житний
Держава та регіони. Серія : Право., 110–115., 2012
32012
Проблема статусу норм міжнародного права у механізмі внутрішньодержавного кримінально-правового регулювання
ОО Житний
Право і суспільство, 214-218, 2012
32012
Деякі проблеми узгодження кримінально-правових та міжнародно-правових аспектів екстрадиції в законодавстві України
ОО Житний
Право і безпека, 94-98, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20