Follow
Олександр Житний / Oleksandr Zhytnyi/Александр Житный
Олександр Житний / Oleksandr Zhytnyi/Александр Житный
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, юридичний факультет, Харківський національний
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки
ОО Житний
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 23-28, 2004
1472004
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки
ОО Житний
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 23–28, 2004
1472004
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям : монографія
ОО Житний
Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
1472004
Кримінальне право України (Особлива частина) : підручник / за заг. ред. О. М. Литвинова.
ОО Житний
Вид-во ХНУВС, 2011
101*2011
Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник
ОО Житний, ВМ Трубников, МВ Даньшин
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015
91*2015
Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз)
ОО Житний
Одіссей, 2013
612013
Medical negligence subject to criminal law
N Gutorova, O Zhytnyi, T Kahanovska
Wiadomosci Lekarskie 1 (1), 2161-2166, 2019
292019
Falsification of medical products: criminal law mechanism combating threats to public health
O Zhytnyi, Oleksandr, Gutorova, Nataliya, Soloviov
Wiadomości lekarskie, 2019
282019
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки в законодавстві зарубіжних країн
ТБ Ніколаєнко
Університетські наукові записки, 274-277, 2009
212009
Criminal law as a means of protecting human rights and freedoms in the modern world
VV Haltsova, SO Kharytonov, OM Khramtsov, OO Zhytnyi, AA Vasyliev
Вісник Національної академії правових наук України 28 (3), 248-256, 2021
162021
Кримінальне право України: Частина Загальна (у схемах та таблицях) : навчальний посібник.
ОО Житний
Одіссей, 2008
142008
Проблеми реалізації принципу гуманізму в деяких інститутах кримінального права України
ОО Житний
Вісник Національного університету внутрішніх справ.-2005.-Вип.-29.-С. 19-24., 2005
142005
Деякі проблеми звільнення від відбування покарання з випробуванням особи, яка засуджується за корупційний злочин
OO Zhytnyi, AM Klochko
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
132017
Проблеми визначення конструкції складу злочину, передбаченого статтею 127 Кримінального кодексу України
ОО Житний, ЮО Поліщук
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна, 5, 2009
132009
Деятельное раскаяние. Сравнительный анализ законодательства Беларуси, России и Украины
А Житный
Российская юстиция, С. 55–56, 2002
132002
Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз: дисертація
ОО Житний
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013
112013
Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності
СВ Сахнюк
Часопис Київського університету права, 279-284, 2015
9*2015
Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування
О Дудоров, О Житний, К Задоя, Д Калмиков, В Луцив, В Навроцький, ...
82019
Відповідальність за ухилення від утримання дітей або батьків: кримінально-правові аспекти : монографія
ОО Житний, ІВ Семеногов
Панов, 2015
8*2015
Кримінальне право України та міжнародне кримінальне право: співвідношення, взаємодія, розмежування
ОО Житний
Право і безпека, 17-21, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20