Ярошенко Т. Я.; Yaroshenko T.Ya.
Ярошенко Т. Я.; Yaroshenko T.Ya.
доцент кафедри медичної біохімії ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Biotype characterization of Staphylococcus aureus isolated from milk and dairy products of private production in the western regions of Ukraine
MD Kukhtyn, YV Horyuk, VV Horyuk, TY Yaroshenko, OI Vichko, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (3), 384-388, 2017
182017
Role of nitric oxide in chemically induced hepatotoxicity
T Yaroshenko, M Corda
Annales Universitis Marie Curie-Sklodowska, Lubin-Polonia 19, 1-28, 2006
52006
Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in the process of pickling
M Kukhtyn, Y Horiuk, T Yaroshenko, S Laiter-Moskaliuk, V Levytska, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 69-75, 2018
42018
Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками
ТЯ Ярошенко
ТЯ Ярошенко.—Львів, 2007.—181 с, 2007
42007
Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine
NH Kopchak, OS Pokotylo, MD Kukhtyn, TY Yaroshenko, M Kulitska, ...
RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES 9 (5 …, 2018
32018
Corvitin restores metallothionein and glial fibrillary acidic protein levels in rat brain affected by pituitrin-izadrin
HN Shiyntum, OO Dovban, YP Kovalchuk, TY Yaroshenko, GA Ushakova
Ukrainian Biochemical Journal, 36-45, 2017
22017
Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного
СМ Марчишин, ЛГ Шостак, СС Наконечна, ТЯ Ярошенко
Медична та клінічна хімія, 25-29, 2017
22017
Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки
ІП Кузьмак, ЄБ Дмухальська, СР Підручна, ТЯ Ярошенко, ...
Медична та клінічна хімія, 114-118, 2017
22017
Вміст дубильних речовин у надземних і підземних органах первоцвіту весняного (Primula veris L.)
ЛГ Шостак, СМ Марчишин
Медична хімія, 137-137, 2014
2*2014
Вплив інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(Aмінометил)бензил)ацетамідину на гепатотоксичність алілового спирту
ЯТЯ Корда М.М.
Медична хімія 6 (№ 3), 114 – 116., 2004
2*2004
Monitoring the content of nitrates in vegetables and the influence of the pickling technology on the denitrification process
M Kukhtyn, Y Horiuk, T Yaroshenko, S Laiter-Moskaliuk, V Levytska, ...
EUREKA: Life Sciences, 3-10, 2018
12018
Аналіз потенціалу системи глутатіону в щурів з аліментарним ожирінням
МІ Марущак, ОП Мялюк, УП Гевко, ГГ Габор, ТЯ Ярошенко, ...
Медична та клінічна хімія, 60-65, 2017
12017
Вплив донаторів оксиду азоту на перебіг токсичного ураження печінки аліловим спиртом у білих щурів
ТЯ Ярошенко
Біологія тварин 8 (2), 210-214, 2006
12006
Зміни процесів енергозабезпечення нейтрофілів крові в щурів з пародонтитом на тлі гіпер-та гіпотиреозу
VV Shcherba, TY Yaroshenko, AI Bandas, MM Korda
Medical and Clinical Chemistry, 28-36, 2019
2019
ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАМОРОЖЕНОЇ РИБИ ЗА НАЯВНОСТІ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
MD Kukhtyn, ZV Malimon, TY Yaroshenko, OS Pokotylo
Medical and Clinical Chemistry, 85-91, 2019
2019
Окиснювальні процеси в щурів різного віку за комбінованої дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів
YB Dmukhalska, TY Yaroshenko
Medical and Clinical Chemistry, 97-102, 2019
2019
Зміна біохімічних і мікробіологічних показників замороженої риби за наявності залишкових кількостей антибактеріальних препаратів
МД Кухтин, ЗВ Малімон, ТЯ Ярошенко, ОС Покотило
Медична та клінічна хімія, 78-84, 2019
2019
СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
Л Рижак, В Ромакіна, А Сингаївської, О Траверсе, О Цокур, ...
NAUKOWYI CHASOPYS, 236, 2019
2019
Дослідження жирнокислотного складу деяких рослин родини айстрові (Аsteraceae)
SМ Marchyshyn, NA Hudz, RI Basaraba, TY Yaroshenko
Medical and Clinical Chemistry, 43-50, 2018
2018
Дослідження жирнокислотного складу деяких рослин родини айстрові (Asteraceae)
СМ Марчишин, НА Гудзь, РЮ Басараба, ТЯ Ярошенко
Медична та клінічна хімія, 43-50, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20