Ярошенко Т. Я.; Yaroshenko T.Ya.
Ярошенко Т. Я.; Yaroshenko T.Ya.
доцент кафедри медичної біохімії ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Biotype characterization of Staphylococcus aureus isolated from milk and dairy products of private production in the western regions of Ukraine
MD Kukhtyn, YV Horyuk, VV Horyuk, TY Yaroshenko, OI Vichko, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (3), 384-388, 2017
262017
Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in tomato in the process of pickling
M Kukhtyn, Y Horiuk, T Yaroshenko, S Laiter-Moskaliuk, V Levytska, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 69-75, 2018
62018
Age and sex characteristics of thyroxine and triiodothyronine content in the blood of white rats with experimental alimentary obesity under the influence of iodine
NH Kopchak, OS Pokotylo, MD Kukhtyn, TY Yaroshenko, M Kulitska, ...
Research Journal of Pharmaceutical Biological and Chemical Sciences 9 (5 …, 2018
52018
Role of nitric oxide in chemically induced hepatotoxicity
T Yaroshenko, M Corda
Annales Universitis Marie Curie-Sklodowska, Lubin-Polonia 19, 1-28, 2006
52006
Роль оксиду азоту в механізмах ураження печінки ксенобіотиками
ТЯ Ярошенко
ТЯ Ярошенко.—Львів, 2007.—181 с, 2007
42007
Monitoring the content of nitrates in vegetables and the influence of the pickling technology on the denitrification process
M Kukhtyn, Y Horiuk, T Yaroshenko, S Laiter-Moskaliuk, V Levytska, ...
EUREKA: Life Sciences, 3-10, 2018
32018
Вміст дубильних речовин у надземних і підземних органах первоцвіту весняного (Primula veris L.)
ЛГ Шостак, СМ Марчишин
Медична хімія, 137-137, 2014
3*2014
Corvitin restores metallothionein and glial fibrillary acidic protein levels in rat brain affected by pituitrin-izadrin
HN Shiyntum, OO Dovban, YP Kovalchuk, TY Yaroshenko, GA Ushakova
Ukrainian Biochemical Journal, 36-45, 2017
22017
Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного
СМ Марчишин, ЛГ Шостак, СС Наконечна, ТЯ Ярошенко
Медична та клінічна хімія, 25-29, 2017
22017
Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки
ІП Кузьмак, ЄБ Дмухальська, СР Підручна, ТЯ Ярошенко, ...
Медична та клінічна хімія, 114-118, 2017
22017
Вплив інгібітора індуцибельної синтази оксиду азоту N-(3-(Aмінометил)бензил)ацетамідину на гепатотоксичність алілового спирту
ЯТЯ Корда М.М.
Медична хімія 6 (№ 3), 114 – 116., 2004
2*2004
Investigation of some asteraceae plants fatty acid composition
SМ Marchyshyn, NA Hudz, RI Basaraba, TY Yaroshenko
Ternopil National Medical University, 2018
12018
Вплив пептидів на стан імунної системи організму та вміст білкових фракцій крові щурів, уражених солями важких металів і раундапом
ММ Корда, ЄБ Дмухальська, ТЯ Ярошенко
Медична та клінічна хімія, 70-75, 2018
12018
Вплив цистеїл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцину на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активних форм оксигену в щурів різного віку за дії важких металів і …
ЄБ Дмухальська, ТЯ Ярошенко, ІП Кузьмак
Медична та клінічна хімія, 77-83, 2018
12018
Аналіз потенціалу системи глутатіону в щурів з аліментарним ожирінням
МІ Марущак, ОП Мялюк, УП Гевко, ГГ Габор, ТЯ Ярошенко, ...
Медична та клінічна хімія, 60-65, 2017
12017
The main regularities of raw milk contamination with Staphylococcus aureus
MD Kukhtyn, YV Horyuk, VV Horyuk, YB Perkiy, VL Kovalenko, ...
Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety, 30-33, 2017
12017
Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу
ЯІ Гонський, ЄБ Дмухальська, ТЯ Ярошенко
Медична хімія, 73-77, 2014
12014
Біохімічні показники функціонального стану печінки за умов поєднаної дії важких металів і раундапу
ЯІ Гонський, ЄБ Дмухальська, ТЯ Ярошенко
Медична хімія, 73-77, 2014
12014
Вплив донаторів оксиду азоту на перебіг токсичного ураження печінки аліловим спиртом у білих щурів
ТЯ Ярошенко
Біологія тварин 8 (2), 210-214, 2006
12006
MODIFICATION OF BIOCHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL INDICES OF FROZEN FISH IN CASE OF RESIDUAL QUANTITIES OF ANTIMICROBIAL DRUGS
MD Kukhtyn, ZV Malimon, TY Yaroshenko, OS Pokotylo
Ternopil National Medical University, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20