Андрій Бомба
НазваПосиланняРік
Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки
АЯ Бомба, ВМ Булавацький, ВВ Скопецький
К.: Наук. думка, 2007
622007
Нелінійні сингулярно збурені задачі типу «конвекція-дифузія»
АЯ Бомба, СВ Барановський, ІМ Присяжнюк
Рівне: НУВГП, 2008
202008
Методи комплексного аналізу: монографія
АЯ Бомба, СС Каштан, ДО Пригорницький, СВ Ярощак
Рівне: НУВГП 415, 2013
152013
Математичне моделювання просторових сингулярнозбурених процесів типу фільтрація-конвекція-дифузія
АЯ Бомба, ЮЄ Климюк
Рівне: ТзОВ фірма «Ассоль», 2014.–273 с., 2014
142014
Математичне моделювання дифузійного масопереносу зі спектральним параметром для n− інтерфейсних неоднорідних і нанопористих напівобмежених середовищ
МП Ленюк, МР Петрик
Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика.—2003.—Вип 1, 69-95, 2003
132003
Метод квазіконформних відображень розв'язання модельних задач двофазної фільтрації
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Доповiдi Національної академії наук України, 34-40, 2010
102010
Об асимптотическом приближении решений некоторых задач массопереноса при фильтрации в неоднородной среде
ВИ Лаврик, АЯ Бомба, АП Власюк
К.: Ин-т математики АН УССР, 1985
91985
Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Журнал обчислювальної та прикладної математики, 35-45, 2013
82013
Нелінійні задачі типу фільтрація-конвекція-дифузія-масообмін за умов неповних даних
АЯ Бомба
Монографія.–Рівне: НУВГП, 2011
82011
Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів у просторових середовищах з вільними межами
АЯ Бомба, ВЯ Гаврилюк, А Теребус
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
72011
Метод конформних відображень математичного моделювання процесів витіснення у нафтогазових пластах: прогнозування динаміки руху лінії розділу різнокольорових рідин
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. Випуск 6 (15), 20-35, 2009
72009
Про асимптотичний метод розв’язання однієї задачі масопереносу при фільтрації в пористому середовищі
АЯ Бомба
Укр. мат. журн 4 (4), 493-496, 1982
71982
Асимптотичний метод розв’язання одного класу модельних сингулярно збурених задач процесу масопереносу в рiзнопористих середовищах
АЯ Бомба, IМ Присяжнюк, ОВ Присяжнюк
Доповіді Національної академії наук України, 28-34, 2013
62013
Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта
АЯ Бомба, АМ Сінчук, СВ Ярощак
ІФНТУНГ, 2011
62011
Числовий метод квазіконформних відображень моделювання процесів двофазної фільтрації
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Обчислювальна та прикладна математика, 3-13, 2010
62010
Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу конвекція—дифузія
АЯ Бомба, ЮЄ Климюк, ВВ Скопецький
Доповiдi Національної академії наук України, 37-44, 2007
62007
Системный анализ фильтрационных процессов в многосвязных криволинейных областях
АЯ Бомба, ВВ Скопецкий, СВ Ярощак
Проблемы управления и информатики, 64-72, 2010
52010
Чисельне розв’язання обернених нелінійних крайових задач на квазіконформні відображення для двозв’язних областей з вільними поверхнями
АЯ Бомба, ВІ Гаврилов, ОП Дмитро
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2008
52008
Чисельне розв’язання нелінійних модельних крайових задач на квазіконформні відображення з післядією
АЯ Бомба, ДО Пригорницький, ВВ Скопецький
Доповіді НАН України, 62-68, 2004
52004
Об одном приближенном методе решения задач конвективного массопереноса при плановой фильтрации подземных вод
ВИ Лаврик, АЯ Бомба
ДАН УССР, 47-51, 1980
51980
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20