Андрій Бомба
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки
АЯ Бомба, ВМ Булавацький, ВВ Скопецький
К.: Наук. думка, 2007
692007
Нелінійні сингулярно збурені задачі типу «конвекція-дифузія»
АЯ Бомба, СВ Барановський, ІМ Присяжнюк
Рівне: НУВГП, 2008
222008
Методи комплексного аналізу
АЯ Бомба, СС Каштан, ДО Пригорницький, СВ Ярощак
НУВГП, 2013
192013
Математичне моделювання просторових сингулярнозбурених процесів типу фільтрація-конвекція-дифузія
АЯ Бомба, ЮЄ Климюк
Рівне: ТзОВ фірма «Ассоль», 2014.–273 с., 2014
172014
Об асимптотическом приближении решений некоторых задач массопереноса при фильтрации в неоднородной среде
ВИ Лаврик, АЯ Бомба, АП Власюк
К.: Ин-т математики АН УССР, 1985
141985
Математичне моделювання дифузійного масопереносу зі спектральним параметром для n− інтерфейсних неоднорідних і нанопористих напівобмежених середовищ
МП Ленюк, МР Петрик
Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика.—2003.—Вип 1, 69-95, 2003
132003
Нелінійні задачі типу фільтрація-конвекція-дифузія-масообмін за умов неповних даних
АЯ Бомба
Монографія.–Рівне: НУВГП, 2011
112011
Метод квазіконформних відображень розв'язання модельних задач двофазної фільтрації
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Доповiдi Національної академії наук України, 34-40, 2010
102010
Про асимптотичний метод розв’язання однієї задачі масопереносу при фільтрації в пористому середовищі
АЯ Бомба
Укр. мат. журн 4 (4), 493-496, 1982
101982
Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах
АЯ Бомба, ОМ Гладка
Журнал обчислювальної та прикладної математики, 35-45, 2013
82013
Математичне моделювання нелінійних фільтраційних процесів у просторових середовищах з вільними межами
АЯ Бомба, ВЯ Гаврилюк, А Теребус
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
82011
Числово-асимптотичне наближення розв’язків просторових задач процесу фільтрування
А Бомба, Ю Климюк, А Сафоник, В Сівак
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 29-38, 2010
72010
Метод конформних відображень математичного моделювання процесів витіснення у нафтогазових пластах: прогнозування динаміки руху лінії розділу різнокольорових рідин
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. Випуск 6 (15), 20-35, 2009
72009
Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу конвекція—дифузія
АЯ Бомба, ЮЄ Климюк, ВВ Скопецький
Доповiдi Національної академії наук України, 37-44, 2007
72007
Асимптотичний метод розв’язання одного класу модельних сингулярно збурених задач процесу масопереносу в рiзнопористих середовищах
АЯ Бомба, IМ Присяжнюк, ОВ Присяжнюк
Доповіді Національної академії наук України, 28-34, 2013
62013
Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта
АЯ Бомба, АМ Сінчук, СВ Ярощак
ІФНТУНГ, 2011
62011
Числовий метод квазіконформних відображень моделювання процесів двофазної фільтрації
АЯ Бомба, СВ Ярощак
Обчислювальна та прикладна математика, 3-13, 2010
62010
Моделювання процесу очищення стічної води з урахуванням залежності коефіцієнта дифузії від концентрації
А Бомба, І Присяжнюк, А Сафоник
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2007
62007
Об одном приближенном методе решения задач конвективного массопереноса при плановой фильтрации подземных вод
ВИ Лаврик, АЯ Бомба
ДАН УССР, 47-51, 1980
61980
Моделювання нелінійно-збурених процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень: монографія
АЯ Бомба, АП Сафоник
Рівне: НУВГП 296, 2017
52017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20