Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
НазваПосиланняРік
Теорія бухгалтерського обліку: підручник
ВГ Швець
К.: Знання, 2004
4142004
Державний фінансовий контроль
ЛВ Гуцаленко, ВА Дерій, ММ Коцупатрий
Центр учбової літератури, 2009
1592009
Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: монографія
МІ Бондар
К.: КНЕУ 256, 2008
942008
Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник
МІ Ковальчук
К.: КНЕУ, 2005
642005
Аудит в АПК: навч. посібник
МІ Бондар
К.: КНЕУ 188, 9, 2003
432003
Стратегічний аналіз у сільському господарстві: навч. посібник
МІ Ковальчук
Ковальчук МІ–К.: КНЕУ, 1997
401997
Стратегічний аналіз у сільському господарстві: навч. посібник
МІ Ковальчук
Ковальчук МІ–К.: КНЕУ, 1997
401997
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні
КВ Безверхий, ТВ Бочуля
Центр учбової літ., 2014
382014
Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки
М Коцупатрий, У Гуцаленко
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 6, 433-436, 2010
352010
Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки
ОО Канцуров, ОС Білоусова
Фінанси України, 143-151, 2006
262006
Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 2014
252014
Облік сільськогосподарської діяльності відповідно до П (С) БО 30 «Біологічні активи»
ОО Канцуров
Облік і фінанси АПК, 91-95, 2006
252006
Економічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посібник
МІ Ковальчук
К.: КНЕУ, 2002
252002
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
ЖДТУ, 2012
242012
Інституціоналізм як теоретико-методологічні засади сучасних реформ
О Канцуров
Економіка України, 15-22, 2011
222011
Калькуляция себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий: Учебное пособие
ВГ Линник
Вища школа, 1986
191986
Застосування термінології міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у нормативно-правовій базі України
ОО Канцуров
Фінанси України, 51-58, 2006
182006
Нормативный метод учета в сельском хозяйстве
ЮЯ Литвин
К.: Вища школа 157, 1985
161985
Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект
КВ Безверхий
Центр учбової літератури, 2013
152013
Соціально-орієнтована звітність підприємства
КВ Безверхий
Бухгалтерський облік і аудит, 2015
132015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20