Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
НазваПосиланняРік
Теорія бухгалтерського обліку: підручник
ВГ Швець
К.: Знання, 2004
4642004
Державний фінансовий контроль: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ЛВ Гуцаленко
К.: Центр учбової літератури 2, 2009
1712009
Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: монографія
МІ Бондар
К.: КНЕУ 256, 2008
1062008
Внутрішньогосподарський контроль:[навч. посіб.]
ЛВ Гуцаленко, ММ Коцупатрий, УО Марчук
К: ЦУЛ, 2014
1022014
Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Підручник
МІ Ковальчук
К.: КНЕУ, 2005
702005
Аудит в АПК: навч. посібник
МІ Бондар
К.: КНЕУ 188, 9, 2003
502003
Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні
КВ Безверхий, КВ Безверхий, ТВ Бочуля, ТВ Бочуля
Центр учбової літератури, 2014
412014
Стратегічний аналіз у сільському господарстві: навч. посібник
МІ Ковальчук
Ковальчук МІ–К.: КНЕУ, 1997
391997
Стратегічний аналіз у сільському господарстві: навч. посібник
МІ Ковальчук
Ковальчук МІ–К.: КНЕУ, 1997
391997
Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства
КВ Безверхий
Облік і фінанси, 2014
382014
Внутрішньогосподарський контроль: організаційні аспекти та класифікаційні ознаки
М Коцупатрий, У Гуцаленко
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 6, 433-436, 2010
372010
Економічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
МІ Ковальчук
К.: КНЕУ, 52-56, 2002
292002
Облік сільськогосподарської діяльності відповідно до П (С) БО 30 «Біологічні активи»
ОО Канцуров
Облік і фінанси АПК, 91-95, 2006
282006
Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств
ВВ Вольська
ЖДТУ, 2012
272012
Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки
ОО Канцуров, ОС Білоусова
Фінанси України, 143-151, 2006
272006
Інституціоналізм як теоретико-методологічні засади сучасних реформ
О Канцуров
Економіка України, 15-22, 2011
252011
Застосування термінології міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у нормативно-правовій базі України
ОО Канцуров
Фінанси України, 51-58, 2006
232006
Облік і аудит
ЛГ Смоляр, ГБ ТІТАРЕНКО, ТА ПЕРЕЙМИВОВК, СЛВ ІСАЄВА AA, ...
К.: Ліра, 2013
202013
Калькуляция себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий: Учебное пособие
ВГ Линник
Вища школа, 1986
201986
Аналіз фінансового стану акціонерного товариства
ВГ Козак, ГЯ Козак
К.: Аграрна наука, 2000
192000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20