Follow
Ievgen Khlobystov, Євген Хлобистов, Евгений Хлобыстов
Ievgen Khlobystov, Євген Хлобистов, Евгений Хлобыстов
National University of Kyiv Mohyla Academy, professor of Environmental Studies
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічна безпека трансформаційної економіки
ЄВ Хлобистов
К.: Агентство «Чорнобильінтерінформ, 2004
2072004
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління: монографія
ЛВ Жарова, ЄЮ Какутич, ЄВ Хлобистов
Суми: Університетська книга, 2009
572009
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
562009
Фінансові механізми екологічної політики
ЄВ Хлобистов
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 3-4, 2004
512004
Вдосконалення системи фінансування природоохоронних проектів
ЄВ Хлобистов
Регіональна економіка 4, 203-212, 2003
332003
Стратегічний потенціал екологічної безпеки: технологія економічного зростання: монографія
ЛО Добрянська, ЛВ Жарова, ЕВ Хлобистов
Ukraïnsʹkyĭ bestseler, 2012
302012
Екологічна безпека і засади визначення ризику техногенних катастроф
Є Хлобистов
Економіка України, 38-46, 2000
292000
Суспільні конфлікти у сфері екологічної (природно-техногенної) безпеки
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ЛВ Жарова
Видавництво СумДУ, 2011
282011
Оценка и моделирование экологической безопасности промышленного производства: региональный аспект
ЕВ Хлобыстов
СОПС Украины. Киев: НАНУ, 2000
282000
Екологiчна безпека трансформацiйної економiки
ЕВ Хлобистов
СI Дорогунцов, 336, 2004
24*2004
Устойчивое развитие макрорегионов: выбор неоколониализма
ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова
Економічний форум, 101-106, 2012
232012
Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, МВ Ільїна
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
232008
Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України
ЄВ Хлобистов
К., 2004.–440 с, 2005
232005
Эколого-экономические основы устойчивого развития производительных сил региона (на примере Автономной Республики Крым)
ЛВ Жарова, ТЛ Чернова, ЕВ Хлобыстов
Таврия, 2009
212009
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2008
202008
Сталість соціально-економічного розвитку за умов суспільних трансформацій: Регіональна економіка
ЛВ Дейнеко, ЄВ Хлобистов
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005
192005
Екологічно чиста продукція у системі стратегічних орієнтирів сталого розвитку агропромислового комплексу
ЛВ Дейнеко, ЄВ Хлобистов
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та …, 2005
192005
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ВВ Божкова, ТА Васильєва, МП Денисенко, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
182012
Методичні підходи до оцінки наслідків надзвичайних ситуацій: порівняльний аналіз української та міжнародної практик
ЄВ Хлобистов, ЛВ Жарова, СМ Волошин
Механізми регулювання економіки, 24-33, 2009
182009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20