Елла Довганюк
Елла Довганюк
ХНУ iменi В.Н.Каразiна
Verified email at karazin.ua - Homepage
TitleCited byYear
Концепт BEAUTY/КРАСОТА в англоязычной лингвокультуре: понятийная составляющая
ЭВ Довганюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2015
22015
викладач кафедри методики та практики викладання іноземної мови
ЕВ Довганюк
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 0
2
Предконцептуальные характеристики концепта КРАСОТА в английской картине мира
ЭВ Довганюк
Science and Education a New Dimension. Philology 33 (123), 24-27, 2017
12017
Концепт ВРОДА в лiнгвiстичних студiях
ЭВ Довганюк
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2015
12015
Концепт BEAUTY в англоязычной лингвокультуре: ценностная составляющая
ЭВ Довганюк
Актуальные проблемы языкознания 1, 85-87, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5