Oleg Chaban
Oleg Chaban
professor
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування)
ОС Чабан, ОО Хаустова
Київ: Медкнига, 2005
922005
Современные тенденции в диагностике и лечении посттравматического стрессового расстройства
ОС Чабан, ИА Франкова
НейроNews: психоневрология и нейропсихиатрия, 66, 2015
362015
Основи загальної і медичної психології
ІС Вітенко
352003
Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові синдроми та напрямки їх подолання
ОС Чабан, ОО Хаустова
Журнал психиатрии и медицинской психологии, 23, 2009
302009
Якість життя пацієнта з позицій медичної психології
ОС Чабан
Мистецтво лікування 5 (51), 40-43, 2008
212008
Биполярная депрессия: проблемы диагностики и терапии
ОС Чабан, ЕА Хаустова
Нейро News, 32, 2011
192011
Ситуаційна соціокультурна тривога: сучасні провокації та їх психосоматичні розв’язання
ОС Чабан, ОО Хаустова, ОЮ Жабенко
Нейро News, 10-15, 2010
192010
Психотерапия при ПТСР должна быть направлена на создание новой когнитивной модели жизнедеятельности
ОС Чабан
Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия, 21, 2010
172010
Здоровье врача–невролога, психиатра. Кто о нем позаботится?
ОС Чабан, СГ Сова, ЛН Юрьева
Мед. Вестник, 46, 2007
162007
Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих
ІС Вітенко, ОС Чабан, ОО Бусло
Тернопіль: Укрмедкнига, 186, 2002
162002
New Quality of Life Scale in Ukraine: reliability and validity
O Chaban, O Khaustova, V Bezsheyko
Indian J Soc Psychiatry 32 (4), 473, 2016
152016
Невідкладна допомога в психіатрії та наркології
OS Chaban, OO Khaustova, IAM Nesterovych
Медкнига, 2010
142010
Психосоматичні розлади
ОС Чабан, ІІ Кутько, ОО Хаустова
Сімейна медицина 1, 15-18, 2009
142009
Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti navchannia studentiv za spetsialnistiu «Medychna psykholohiia»
OS Chaban, OO Khaustova, LY Trachuk
Medychna psykholohiia 11 (1), 3-8, 2016
132016
Терапия депрессивных и тревожно-депрессивных расстройств легкой и умеренной степени
ОС Чабан, ЕА Хаустова
Архів психіатрії 10 (4), 39, 2004
132004
Сучасні підходи до лікування порушень сну
ОО Хаустова, ОС Чабан
Сімейна мед, 8-11, 2004
132004
Психічне здоров’я в період пандемії COVID-19 (особливості психологічної кризи, тривоги, страху та тривожних розладів)
ОС Чабан, ОО Хаустова
О. С. Чабан, ОО Хаустова, 2020
122020
Psychosomatic comorbidity and quality of life in elderly patients
OS Chaban, OO Khaustova
NeuroNEWS 1 (2), 8-12, 2016
122016
Тревога, депрессия и боль
ОС Чабан
Здоров’я України 3, 4, 2012
122012
Терапия пациентов с тревожными синдромами в рамках невротических и психосоматических расстройств
ОС Чабан, ЕА Хаустова
Современные подходы к терапии внутренних болезней. Методическое пособие. Киев, 2009
122009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20