Карина Салаєва (Бочарова)
Карина Салаєва (Бочарова)
Харківський національний університет внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Вандалізм як прояв агресивної протиправної поведінки
K Bocharova
Проблеми законності, 116-123, 2015
62015
Види вандалізму та їх класифікація
КА Бочарова
Национальный юридический журнал: теория и практика= National Law Journal …, 2016
32016
Сучасні теорії індивідуальної злочинної поведінки
КАС Лукашевич С.Ю., Бочарова К.А.
Науковий вісник ХДУ. Серія "Юридичні науки" http://www.lj.kherson.ua/2016 …, 2016
3*2016
Агресія як домінанта поведінки злочинця-вандала
КА Бочарова
22016
Латентность современного вандализма
КА Бочарова
Проблеми законності, 2017
12017
Латентність сучасного вндалізму
K Bocharova
Проблеми законності, 242-249, 2017
12017
Поняття порядок у поліцейській діяльності
СЮ Лукашевич, КА Бочарова, ВО Лобеко
Форум права, 109–113-109–113, 2016
12016
О необходимости законодательного регулирования уголовной ответственности за вандализм
КА Бочарова
Проблемы законности, 171-178, 2019
2019
щОДО нЕОбХІДнОСТІ ЗАКОнОДАВчОгО ВРЕгуЛЮВАннЯ КРИМІнАЛЬнОї ВІДПОВІДАЛЬнОСТІ ЗА ВАнДАЛІЗМ
КА Бочарова
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2019
2019
About the necessity of legislative regulation of criminal responsibility for vandalism
KA Bocharova
Probs. Legality 146, 171, 2019
2019
КРИМІНОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОНОВИХ ЯВИЩ СУЧАСНОГО ВАНДАЛІЗМУ
КА Бочарова
2017
Детермінаційний комплекс злочинів, пов’язаних з вандалізмом
КА Бочарова
Форум права, 9–13-9–13, 2017
2017
Latency of Modern Vandalism
КА Бочарова
Problems of Legality, 242-249, 2017
2017
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РИСИ ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ ВАНДАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
КА Бочарова
H 34 Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів [текст], 65, 2017
2017
Latency of Modern Vandalism
KA Bocharova
Probs. Legality 136, 242, 2017
2017
ЛАТЕНТНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВАНДАЛІЗМОМ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
КА Бочарова
Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали …, 2016
2016
Психофізичні та генетичні теорії індивідуальної злочинної поведінки
МБ Сергій Юрійович Лукашевич, Карина Анатоліївна Бочарова
Журнал східноєвропейського права/ The Journal of Eastern European Law http …, 2016
2016
Вандализм как проявление агрессивного противоправного поведения
КА Бочарова
Проблеми законності, 2015
2015
Vandalism is a manifestation of an aggressive behavior
КА Бочарова
Problems of Legality, 116-123, 2015
2015
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ВАНДАЛІЗМОМ
КА БОЧАРОВА
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20