Сидякіна Олена Вікторівна
Сидякіна Олена Вікторівна
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування добрив у зрошуваному землеробстві південної зони України
ВВ Гамаюнова, ІД Філіп’єв, ОВ Сидякіна
Вісник Харківського НАУ ім. ВВ Докучаєва. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія …, 2004
152004
Біопрепарат нового покоління групи Хелафіт у технології вирощування гібридів соняшнику на Півдні України
ОО Домарацький, ОВ Сидякіна, МО Іванів, АВ Добровольський
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2017
62017
Вплив мінеральних добрив на урожай і якість зерна ярої твердої пшениці в умовах зрошення півдня України
ОВ Підручна
Національний аграрний ун-т, 2000
52000
Изменение водопотребления яровых зерновых культур под влиянием фона питания и биопрепарата Эскорт-био
СЕВ Гамаюнова В.В., Дворецкий В.Ф.
Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 2017
42017
Висота і вага надземної маси рослин льону олійного залежно від систем живлення на неполивних землях півдня України
ІД Філіп’єв, ІО Біднина, ОВ Сидякіна
Таврійський науковий вісник 71 (3), 56-61, 2010
42010
Формування надземної маси ярих пшениці та тритикале під впливом оптимізації їх живлення на півдні України
ВВ Гамаюнова, ВФ Дворецький, ОВ Сидякіна, ТВ Глушко
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 20-28, 2017
32017
Вплив органо-мінеральної системи удобрення на продуктивність сільськогосподарських культур та окремі показники родючості темнокаштанового грунту
ВВ Гамаюнова, ОВ Сидякіна, АО Кузьмич
Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. вип. до VІІ з'їзду УТГА, 23-25, 2006
32006
Важкі метали в тривало зрошуваному темно-каштановому ґрунті та рослинах
ВВ Гамаюнова, ОВ Підручна, ГМ Куц
Херсонський державний аграрний університет, 2000
32000
Формування врожаю тритикале ярого залежно від фону живлення та передпосівного оброблення насіння
ВВ Гамаюнова, ОВ Сидякіна, ІФ Дворецький
Наукові горизонти, 2018
22018
Вплив фону живлення та передпосівного оброблення насіння на накопичення надземної біомаси пшениці ярої на півдні України
ВФ Дворецький, ВВ Гамаюнова, ВВ Гамаюнова, ОВ Сидякіна
22018
Поживний режим грунту при вирощуванні ярої пшениці та його вплив на винос елементів живлення врожаєм
ОВ Сидякіна, ВЄ Гамаюнов
Таврійський науковий вісник.–2003.–Вип 33, 195-199, 2004
22004
Формування врожайності пшениці ярої за оптимізації фону живлення на півдні України
ОВ Сидякіна, ВФ Дворецький
Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», 2019
12019
Динаміка наростання надземної маси рослин ярих пшениці та тритикале залежно від фону живлення та передпосівного оброблення насіння
ОВ Сидякіна, МО Іванів, ВФ Дворецький
Херсонський державний аграрний університет, 2018
12018
Вплив передпосівного оброблення насіння та фону живлення на водоспоживання тритикале ярого на Півдні України
ОВ Сидякіна, ВФ Дворецький
12018
Якість зерна сортів пшениці озимої залежно від факторів та умов року вирощування на півдні Степу України
АО Литовченко, ТВ Глушко, ОВ Сидякіна
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 101-110, 2017
12017
Влияние современных комплексных препаратов на урожайность зерна гибридов кукурузы разных групп спелости
ЕВ Сидякина, ТВ Глушко
Пути повышения эффективности орошаемого земледелия, 66-70, 2015
12015
Водно-фізичні властивості темно-каштанового ґрунту залежно від способів його обробітку під посівом гороху в умовах південного Степу України
ОВ Сидякіна, АВ Нижеголенко
Таврійський науковий вісник.-2012.-Вип 81, 127-136, 2012
12012
Еколого-генетична мінливість урожайності гібридів кукурудзи різних груп ФАО в умовах зрошення
ВВ Базалій, ВВ Базалий, ЮО Лавриненко, ЮА Лавриненко, МО Іванів, ...
Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. МІ Вавилова, 2009
12009
Сучасний стан родючості ґрунтів Степу України та шляхи її відтворення
ВВ Гамаюнова, ОВ Сидякіна
Наукові праці 107, 34-36, 2009
12009
Урожай квасолі та його структура на зрошенні Півдня України.
ОВ Сидякіна, ВВ Гамаюнова, КП Сопова, МВ Тимофєєва
Тернопіль, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20