Нестерчук Наталія Євгенівна
Нестерчук Наталія Євгенівна
професор кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації НУВГП
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Wpływ ruchowej aktywności na stan zdrowia studentów
IG Natalia Mykhaylova
Journal of Health Sciences (J of H Ss), 649-656, 2013
13*2013
Improving physical performance in children with congenital clubfoot
IG N. Mykhaylova
The journal of orthopaedics trauma surgery and related research. Quarterly …, 2013
122013
Zasady oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych na podstawie obliczenia biomasy roślin i zaopatrzenia terenu w wodę
NM V. Moshynsky, I. Grygus
Journal of Health Sciences, 287-300, 2013
2*2013
Формирование повышения уровня здоровья путем соблюдения здорового образа жизни
ИМГ В. С. Мошинский, Н. Е. Михайлова
Journal of Health Sciences, 123-132, 2013
12013
Основные компоненты программы физической реабилитации детей с врожденной косолапостью
НЕ Михайлова
Физическое воспитание студентов 1, 66-69, 2012
12012
Підвищення фізичної працездатності в дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації
НЄ Михайлова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
12012
Розвиток силових здібностей нижніх кінцівок у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації
МВМ Н. Є. Михайлова
Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та …, 2012
1*2012
Корекція надлишкової ваги за допомогою оздоровчо-реабілітаційних технологій
НЄМ І. М. Григус
Спортивний вісник Придніпров’я, 105–107, 2012
12012
Улучшение выполнения физических упражнений у детей с врожденной косолапостью после применения физической реабилитации
НЕ Михайлова
Физическое воспитание студентов, 67-69, 2012
12012
Современные подходы к организации физической реабилитации детей с врожденной косолапостью
ІГ Н. Михайлова, К. Прусик
Journal of Health Sciences, 31-40, 2013
2013
Особливості проведення гідротерапії дітям з аутизмом
ОБН Н. Є. Михайлова
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб …, 2013
2013
Rehabilitacja fizyczna dzieci z wrodzoną stopą szpotawą
IG N. Mykhaylova
Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji. V Międzynarodowe Dni …, 2013
2013
Збільшення рухливості гомілки щодо опорної поверхні у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації
МН Є.
Теорія та методика фізичного виховання : науково-методичний журнал., 45-48, 2012
2012
Просвітницька робота з батьками щодо фізичної реабілітації дітей з вродженою клишоногістю
МН Є.
Теорія та методика фізичного виховання : науково-методичний журнал., 41-43, 2012
2012
Розвиток фізичних здібностей в дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації
МН Є.
Теорія та методика фізичного виховання : науково-методичний журнал., 16-18, 2012
2012
Корекція здатності виконання бігових вправ дітьми з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації
МВМ Н. Є. Михайлова
Спортивна наука України, 29-34, 2012
2012
Порівняльне виконання фізичних вправ дітьми з вродженою клишоногістю та здорових дітей
МН Є.
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб …, 2012
2012
Застосування фізичної реабілітації для корекції ходьби при вродженій клишоногості
МН Є.
Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичної …, 2012
2012
Вплив уродженої клишоногості на стопи і гомілки у дітей
МН Е.
Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн., 83-86, 2012
2012
Стрибки як засіб фізичної реабілітації при вродженій клишоногості
МН Є.
Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичної …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20