Tupytsia O., Tupytsya O., Тупица Александр, Тупиця Олександр
Tupytsia O., Tupytsya O., Тупица Александр, Тупиця Олександр
доцент Полтавський університет економіки і торгівлі
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українська мова (за професійним спрямуванням)
АВ Лисенко, СМ Дорошенко, ТВ Ісаєнко
112015
Композиційна роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті: автореферат дисертації к. філол. н.: спеціальність 10.02. 01–українська мова
ОЮ Тупиця
Філологічні науки".–2004.–175–185 с, 2005
52005
Особливості організації поетичної картини світу
ОЮ Тупиця
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2009
42009
Безеквівалентна лексика: проблеми визначення
ОЮ Тупиця, ЛВ Зімакова
Рідне слово в етнокультурному вимірі= Native word in ethnocultural dimension …, 2012
32012
Гімн неподіленому коханню. Вірш «Ein Fichtenbaum steht eisam...» в російських та українських перекладах
ТО Безобразова Л.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України, 43-44, 2000
32000
Етномовна картина світу поетичного тексту
O Тупиця, Л Зімакова
Філологічні науки, 83-90, 2012
22012
Проблематика дослідження мовної картини світу художнього тексту
ОЮ Тупиця
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2010
22010
Семантика и композиция лирического стихотворения
ЛЛ Безобразова, АЮ Тупица
Лингводидактические аспекты совершенствования преподавания русского языка, 84-99, 1990
21990
Проблема відмежування поняття «Безеквівалентна лексика»[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/25_SSN_2009
ОЮ Тупиця, ЛВ Зімакова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/25_SSN_2009/Philologia, 0
2
Iu.(2016). Yavyshche bezekvivalentnosti v leksychnii systemi movy: problemy inshomovnoho vidtvorennia [The phenomenon of equivalence in the lexical system of language: problems …
O Tupytsya
Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri–Native word in ethnocultural terms, 0
2
Безеквівалентна лексика в поетичному тексті: проблема створення етномовної картини світу
ОЮ Тупиця
12017
ЯВИЩЕ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОСТІ У ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ІНШОМОВНОГО ВІДТВОРЕННЯ
О Тупиця
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 200-213, 2016
12016
Features of the poetic picture of the world
OY Tupytsia
Movoznavstvo [«Osoblyvosti organizaciji poetychnoji kartyny svitu …, 2009
12009
Мультимедіа як сучасний засіб навчання
ТО Карапузова Наталія
Наук. вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр.: Педагогіка та психологія …, 2006
12006
Cучасні запозичення в лексиці німецької мови
ВГ Шипік, ОЮ Тупиця
Полтава: ПУЕТ, 2020
2020
Назви грошових одиниць як реалії: специфіка перекладу
ТОЮ Жолубак Г. В.
Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ …, 2020
2020
Сучасні запозичення в лексиці німецької мови
ТОЮ Шипік В. Г.
Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ …, 2020
2020
ТРАНСЛЯТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИКИ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЮ СЕМАНТИКОЮ
L ZIMAKOVA, O TUPYTSYA
Філологічні науки, 99-103, 2020
2020
Значення етнокультурної лексики для інтерпретації поетичного тексту
ТОЮ Зімакова Л. В.
Materials of the XVI International scientific and practical Conference …, 2020
2020
Концептуальне значення безеквівалентної лексики в поетичному тексті-перекладі
ТОЮ Стеценко В. В.
Materiały XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20