Елена Жилякова, Олена Жилякова, Olena Zhyliakova, Helena Zhyliakova, Helena Zhilyakova
Елена Жилякова, Олена Жилякова, Olena Zhyliakova, Helena Zhyliakova, Helena Zhilyakova
Харьковский государственный университет питания и торговли, учетно-финансовый факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Бізнес інформ, 393-399, 2015
122015
Застосування інноваційних методик під час підготовки фахівців з економічних спеціальностей
ОВ Жилякова, ТО Ставерська
VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф 23, 217-218, 2011
122011
Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Економічний часопис-ХХІ, 51-54, 2015
102015
Теоретико-методологические вопросы управления финансовой безопасностью предприятия
ЕВЖ ИА Бигдан
Региональная экономика и управление, 13, 2015
62015
Проблеми розвитку фондового ринку України
ОВ Жилякова, АО Поставний
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 485-490, 2010
62010
Фінансовий менеджмент: навч. посіб
ІА Бігдан, ЛІ Лачкова, ВМ Лачкова, ОВ Жилякова
Харків: ХДУХТ, 2017
32017
АНАЛіЗ СУТНОСТі ДЕФіНіЦії" АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГіЯ" ТА її РОЛЬ В ПРОЦЕСі АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛіННЯ ПіДПРИєМСТВОМ
ТО Ставерська, ОВ Жилякова
ScienceRise 12 (1 (29)), 2016
32016
The application of the PPRR model for raising the innovation level of preventive anti-crisis management of the enterprise
VA Grosul, OV Zhyliakova
PROMISING PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 450-452, 2015
32015
Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності: колективна монографія; за ред
АС Крутова
АС Крутової. Харків: ХДУХТ, 2017
22017
Организационно-экономические механизмы и инструментальные методы, используемые в зарубежной практике модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства
СН Ларин, ЕВ Жилякова, ТВ Стебеняева
Международный научно-исследовательский журнал, 24-27, 2016
22016
Реформування пенсійної системи України: Євроінтеграційний вектор
ОВ Жилякова, ІС Андрющенко, ОМ Іванюта
International Scientific and Practical Conference World science 2 (12), 12-17, 2017
12017
Страхування технічних ризиків як метод забезпечення економічної стабільності будівельних підприємств
ГС Жилякова, СМ Братішко, ОВ Жилякова
Науковий вісник будівництва, 259-264, 2015
12015
Турбулентність зовнішнього середовища: сутність, детермінанти протистояння під час формування антикризової стратегії підприємства
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 24-29, 2015
12015
1.7. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ВА Гросул, ОВ Жилякова
ECONOMIC EFFICIENCY OF BUSINESS IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE ECONOMY, 37-45, 2015
12015
Антикризове управління: сучасний категоріалний вимір
ОВ Жилякова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 98–102, 2014
12014
Технологія оцінювання та прогнозування витратності підприємств ресторанного господарства
ІС Андрющенко, ОВ Жилякова
Бізнес Інформ., C. 122–128., 2020
2020
Інноваційні технології у страхуванні життя
ОВ Жилякова, ГС Жилякова
Modern Economics, С. 13-17., 2020
2020
Оцінка перспективи розвитку ринку страхування життя в умовах реформування пенсійної системи
НЛ Савицька, ОВ Жилякова
Проблемы экономики, 2019
2019
Гармоничность внутренней и внешней среды как основа выбора антикризисной стратегии
ЕВ Жилякова
БНТУ, 2017
2017
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК НЕОТЬЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ
ЕВ Жилякова
Актуальные научные исследования в современном мире, 35-40, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20