Елена Жилякова, Олена Жилякова, Olena Zhyliakova, Helena Zhyliakova, Helena Zhilyakova
Елена Жилякова, Олена Жилякова, Olena Zhyliakova, Helena Zhyliakova, Helena Zhilyakova
Харьковский государственный университет питания и торговли, кафедра финансов и учета
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Бізнес інформ, 393-399, 2015
122015
Застосування інноваційних методик під час підготовки фахівців з економічних спеціальностей
ОВ Жилякова, ТО Ставерська
VIІІ Всеукр. наук.-метод. конф 23, 217-218, 2011
122011
Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Економічний часопис-ХХІ, 51-54, 2015
92015
Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник
ІА Бігдан, ОВ Жилякова, ВМ Лачкова, ЛІ Лачкова
Харків: ХДУХТ, 2017
62017
Теоретико-методологические вопросы управления финансовой безопасностью предприятия
ЕВЖ ИА Бигдан
Региональная экономика и управление, 13, 2015
62015
Проблеми розвитку фондового ринку України
ОВ Жилякова, АО Поставний
Харків: ХДУХТ, 2010
62010
Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі в умовах невизначеності. Монографія
АС Крутова, ЛІ Лачкова, ТО Ставерська, ІЛ Шевчук, ОП Близнюк, ...
Видавець Іванченко ІС, 2017
42017
Аналіз сутності дефініції" антикризова стратегія" та її роль в процесі антикризового управління підприємством
ТО Ставерська, ОВ Жилякова
ScienceRise 12 (1 (29)), 2016
42016
Реформування пенсійної системи України: Євроінтеграційний вектор
ОВ Жилякова, ІС Андрющенко, ОМ Іванюта
International Scientific and Practical Conference World science 2 (12), 12-17, 2017
32017
Организационно-экономические механизмы и инструментальные методы, используемые в зарубежной практике модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства
СН Ларин, ЕВ Жилякова, ТВ Стебеняева
Международный научно-исследовательский журнал, 2016
22016
ПИТАННЯ ЕТИМОЛОГІЧНОГО ТРАКТУВАННЯ ТЕРМІНУ “КРИЗА” В РУСІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
ОВ Жилякова
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, 12, 2015
22015
Турбулентність зовнішнього середовища: сутність, детермінанти протистояння під час формування антикризової стратегії підприємства
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 24-29, 2015
22015
1.7. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЇ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ВА Гросул, ОВ Жилякова
ECONOMIC EFFICIENCY OF BUSINESS IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE ECONOMY, 37-45, 2015
22015
The application of the PPRR model for raising the innovation level of preventive anti-crisis management of the enterprise
VA Grosul, OV Zhyliakova
PROMISING PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 450-452, 2015
22015
Антикризове управління: сучасний категоріалний вимір
ОВ Жилякова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 98–102, 2014
22014
Формування антикризової стратегії підприємств роздрібної торгівлі
ОВ Жилякова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2016
12016
Страхування технічних ризиків як метод забезпечення економічної стабільності будівельних підприємств
ГС Жилякова, СМ Братішко, ОВ Жилякова
Науковий вісник будівництва, 259-264, 2015
12015
Фінанси. Навчальний посібник
АС Крутова, ОП Близнюк, ЛІ Лачкова, ВП Левченко, ВІ Оспіщев, ...
Х: Лідер, 2013
12013
Страхові послуги та соціальне страхування. Практикум для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ОВ Жилякова
Харків: ХДУХТ, 2020
2020
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ–ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
ОВ Жилякова
Матеріали друкуються в авторській редакції. Погляди, висловлені в …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20