Підписатись
Віталій Кабак
Віталій Кабак
Інші іменаVitalii Kabak, Кабак Віталій Васильович
Луцький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в lutsk-ntu.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій
РМ Горбатюк, ВВ Кабак
ВМА ТЕРЕН, 2015
182015
Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічного університету до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій
В Кабак
Нова педагогічна думка, 63-66, 2013
182013
Компоненти готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності
ВВ Кабак
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (58), 336-339, 2011
92011
Using the Learningapps. org online service in the Moodle system in the process of training of specialists in economic specialties
RM Horbatiuk, UT Dudka, VV Kabak, LZ Rebukha, OY Serdiuk, ...
Using the LearningApps. org Online Service in the Moodle System in the …, 2020
82020
Цифрові інструменти GOOGLE як засіб удосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти
О Гулай, В Кабак
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
72022
Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в процес підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ
ВВ Кабак
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
62016
Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій
ВВ Кабак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
52016
Дослідження ефективності методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій
ЛМ Романишина, ВВ Кабак
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
52013
Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій у технічних університетах
ВВ Кабак
Київ, 2014. 20 с, 0
5
The use of an information system Algostudy for algorithmic thinking formation of future engineer-teachers in the field of computer technologies
RM Horbatiuk, VV Kabak
Information technologies and Learning Tools 69 (1), 124-138, 2019
42019
The Original Method of Controlling a Computer Using Distance Sensors
P Savaryn, V Strekha, M Brych, L Brych, V Kabak, M Polishchuk
2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in …, 2022
32022
Kabak VV Vykorystannia informatsiinoi systemy ALGOSTUDY u protsesi formuvannia alhorytmichnoho myslennia maibutnikh inzheneriv-pedahohiv u haluzi kompiuternykh tekhnolohii.[The …
RM Horbatiuk
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia 69 (1), 124-138, 2019
32019
Osoblyvosti vprovadzhennia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia v protses pidhotovky studentiv kompiuternykh spetsialnostei tekhnichnoho VNZ
VV Kabak
Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni …, 2016
32016
Особливості навчання інженерів-педагогів з вадами зору роботі в мережі Інтернету
ВВ Кабак, МІ Лепкий
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
32009
Соціальні мережі як інструменти формування інформаційного освітнього середовища закладу вищої освіти
РМ Горбатюк, ВВ Кабак
22022
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної мобільності
ВС Зубко
Вінниця: ВДПУ, 2020
22020
Формування ІКТ компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей у закладах вищої освіти
РМ Горбатюк
22020
Використання інформаційної системи AlgoStudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій
РМ Горбатюк, ВВ Кабак
Інформаційні технології і засоби навчання, 124-138, 2019
22019
Training of future engineers-pedagogues for professional activity by means of computer technologies: monograph
RM Horbatyuk, VV Kabak
Lutsk: Publisher" TEREN, 2015
22015
Obgruntuvannya orhanizatsiyno-pedahohichnykh umov pidhotovky maybutnikh inzheneriv-pedahohiv tekhnichnykh VNZ do profesiynoyi diyal'nosti [Substantiation of organizational …
VV Kabak
Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. Series: Pedagogy. Social …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20