Підписатись
Pakholkiv  Talokha Nataliia / Пахолків Талоха Наталія
Pakholkiv Talokha Nataliia / Пахолків Талоха Наталія
PhD, Інститут біології тварин НААН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Laboratorni metody doslidzhen'u biologii', tvarynnyctvi ta veterynarnij medycyni: dovidnyk
IBR N I Talokha..O.M.Stefanyshyn VV Vlizlo, RS Fedoruk
L'viv: Spolom (in Ukrainian), 2012
453*2012
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
НІТ та інші В В Влізло, Р С Федорук, І Б Ратич
СПОЛОМ, 2012
125*2012
Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows with symptoms of endotoxicosis
Y Grymak, O Skoromna, O Stadnytska, O Sobolev, B Gutyj, S Shalovylo, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (1), 122-126, 2020
732020
Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types
NP Mazur, VV Fedorovych, EI Fedorovych, OV Fedorovych, PV Bodnar, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 61-67, 2020
462020
Вплив цинку на ріст і метаболічну активність мікроорганізмів рубця бугайців за дії плюмбуму та кадмію у дослідах in vitro
НІ Пахолків, БМ Куртяк
Науково-технічний бюлетень, 113-117, 2013
52013
Вплив свинцю, кадмію та хрому на життєдіяльність мікроорганізмів рубця молодняку ВРХ за умов in vitro при додаванні міді, заліза і цинку
Г Талоха, Куртяк
Науково-Технічний Бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ 1 (11), 48-52, 2010
3*2010
Влияние свинца на жизнедеятельность микроорганизмов рубца крупного рогатого скота и методы уменьшения его токсического действия
НИ Талоха, БМ Куртяк
Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Материалы …, 2010
32010
Вплив свинцю, кадмію та хрому на життєдіяльність мікроорганізмів рубця молодняку ВРХ за умов in vitro при додаванні до нього цеоліту і полісорбу
Г Талоха, Куртяк
Біологія тварин 11 (1-2), 216-220, 2009
3*2009
Минеральный состав сыворотки крови высокопродуктивных коров в до-и послеотельный периоды в рационе, обогащенном патокой
НИ Пахолкив, ИВ Невоструева, ИВ Вудмаска, ВЮ Гудыма, РГ Сачко, ...
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, 2018
22018
Effect of dietary propylene glycol or anti-ketosis supplement on biochemical parameters of cows blood plasma
NV Golova, OV Gultiaeva, VY Hudyma, NI Pakholkiv, IV Vudmaska, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
22017
Протекторний вплив феруму при корекції метаболічних порушень за дії важких металів (Pb, Cd, Cr (VI)
НІ Пахолків, БМ Куртяк, ЄО Дзень
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Вміст мікроелементів і важких металів у крові великої рогатої худоби, кормах та воді у різних екологічних зонах
К Талоха
збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної медицини …, 2009
2*2009
Correction the blood biochemical parameters in transition dairy cows by hop cones and vitamin E supplement
I Vudmaska, S Sachko, A Petruk, N Pakholkiv, V Hudyma, A Skorokhid
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
12019
Вміст Купруму в ґрунтах, воді та рослинних кормах раціону ВРХ у різних біогеохімічних провінціях Західної України
ЄО Дзень, ІВ Лучка, НІ Талоха, ЮТ Салига
Біологія тварин, 93-100, 2012
12012
Деякі показники антиоксидантної системи в еритроцитах щурів за умов хронічного впливу хлорпірифосу
ЮТ Салига, НІ Талоха, ОМ Стефанишин, ЗІ Сав’як, ГР Будзан
Медична хімія, 103-106, 2011
12011
Залежність вмісту сульфуру і фізичних показників вовни ярок від їх породи та зон розведення
П Стапай, Р Сачко, Н Пахолків, Т Буслик, А Скорохід
Вісник аграрної науки 102 (2), 43-47, 2024
2024
EFFECT OF VITAMIN D3 ON HEMATOLOGIC INDICES AND RESISTANCE OF LAYING HENS
N Pakholkiv, I Nevostruyeva, V Hudyma
Acta Carpathica, 45-49, 2023
2023
VITAMIN AND MINERAL NUTRITION OF DAIRY COWS AND ITS INFLUENCE ON RUMINAL METABOLISM AND MILK PRODUCTIVITY.
M VOROBEL, V KAPLINSKYI, O KLYM, O STEFANYSHYN, A HUNCHAK, ...
Scientific Papers. Series D. Animal Science 66 (1), 2023
2023
Intoxication of rumen microbiota with hexavalent chromium and its correction by Selenium and carotene in vitro
RS I. Nevostruyeva, N.Pakholkiv
The 1-st Ukrainian-Polish Scientific forum Agrobioperspectives 23 (3), 83, 2021
2021
Роль туризму у соціально-економічному розвитку сільських територій
ПН І.
Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20