Підписатись
Наталія Кучма (Kuchma Natalia)
Наталія Кучма (Kuchma Natalia)
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури ТНПУ
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стан і функціонування літературної критики в Західній Україні 20–30-х рр. ХХ століття
НЗ Кучма
ХХ століття: автореф. дис. на здобуття канд. філолог. наук 10 (01), 1999
81999
Літературна критика в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст.
Н Кучма
Тернопіль: ТДПУ, 2004
72004
До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів
НЗ Кучма
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
12007
Удосконалення навичок «close reading» на уроках позакласного читання (на прикладі роману М. Кідрука «Не озирайся і мовчи»)
НМ Куземко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Вплив суспільно-політичного середовища на функціонування літературно-критичних жанрів
НЗ Кучма
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
«Мишка (казка для дітей: для малих і великих)»: особливості композиції
НЗ Кучма
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
DISTANCE LEARNING OF «HISTORY OF NINETEENTH-CENTURY FOREIGN LITERATURE» COURSE IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC: EDUCATORS’EXPERIENCES
Н ГРИЦАК, Г ДЕРКАЧ, Н КУЧМА, О ЛАБАЩУК
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
2021
ДИСТАНЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX СТОЛІТТЯ» В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ДОСВІД ВИКЛАДАЧІВ
Н ГРИЦАК, Г ДЕРКАЧ, Н КУЧМА, О ЛАБАЩУК
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
2021
Розмаїття літературних портретів у творчому доробку Петра Сороки
НЗ Кучма
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
THE DIVERSITY IN THE CRITICAL ESSAY GENRE IN WESTERN UKRAINIAN PERIODICALS OF 1920–1930s
Н Кучма, Г Деркач
Studia Methodologica, 14-23, 2020
2020
Літературна критика Західної Укпаїни 20-30-х рр. ХХ ст. як модель толерантної комунікації іднологій.
Н Кучма
Слов’янські літератури у світлі ХХІ століття: зб. тез доповідей Всеукр. наук …, 2020
2020
Постать Богдана Лепкого в оцінках сучасників
НЗ Кучма
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Типологія літературно-критичних виступів західноукраїнської періодики 20-30-х років ХХ століття
НЗ Кучма
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
Жанрові різновиди критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.
Н Кучма
Наукові записки. Серія: Літературознавство, 2009
2009
До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів
К Наталія
Studia methodoloqica, 37-41, 2007
2007
Розмаїття жанру критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.
Н Кучма
Наукові записки. Серія: Літературознавство, 233-247, 2006
2006
Літературно-критичні портрети в західноукраїнській літературній критиці 20-30-х років ХХ століття
Н Кучма
Проблеми славістики, 90-95, 2005
2005
Дитяча література. Навчально-методичні матеріали
Н Кучма
Тернопіль, 2004
2004
Історія української літературної критики. Навчально-методичні матеріали
Н Кучма
Тернопіль, 2004
2004
Українські письменники в оцінці В.Гнатюка
Н Кучма
Наукові записки . Серія: Літературознавство, 369-373, 2001
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20