Наталія Кучма (Kuchma Natalia)
Наталія Кучма (Kuchma Natalia)
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури ТНПУ
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Літературна критика в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст.
Н Кучма
Тернопіль: ТДПУ, 2004
32004
Літературна критика Західної Укпаїни 20-30-х рр. ХХ ст. як модель толерантної комунікації іднологій.
Н Кучма
Слов’янські літератури у світлі ХХІ століття: зб. тез доповідей Всеукр. наук …, 2020
2020
Постать Богдана Лепкого в оцінках сучасників
Н Кучма, В Гнатюка
2017
Постать Богдана Лепкогго в оцінках сучасників
Н Кучма
Studia methodologica, 148-153, 2017
2017
Типологія літературно-критичних виступів західноукраїнської періодики 20-30-х років ХХ століття
Н Кучма
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
Жанрові різновиди критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.
Н Кучма
Наукові записки. Серія: Літературознавство, 2009
2009
До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів
К Наталія
Studia methodoloqica, 37-41, 2007
2007
До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів
Н Кучма
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
2007
Розмаїття жанру критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.
Н Кучма
Наукові записки. Серія: Літературознавство, 233-247, 2006
2006
Літературно-критичні портрети в західноукраїнській літературній критиці 20-30-х років ХХ століття
Н Кучма
Проблеми славістики, 90-95, 2005
2005
Дитяча література. Навчально-методичні матеріали
Н Кучма
Тернопіль, 2004
2004
Історія української літературної критики. Навчально-методичні матеріали
Н Кучма
Тернопіль, 2004
2004
Українські письменники в оцінці В.Гнатюка
Н Кучма
Наукові записки . Серія: Літературознавство, 369-373, 2001
2001
Своєрідність та різновиди рецензій і жанрові структури «малої» критики в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.
Н Кучма
Наукові записки . Серія: Літературознавство, 108-117, 2000
2000
«Львівський Мефістофель»
Н Кучма
Мандрівець. Освітянський журнал, 54-58, 1998
1998
Львівська періодика міжвоєнного періоду
Н Кучма
Наукові записки . Серія: Літературознавство, 242-260, 1998
1998
Соціодинаміка літературно-критичних жанрів у львівській періодиці 20-30-х років ХХ ст.
Н Кучма
Наукові записки . Серія: Літературознавство, 164-168, 1998
1998
Наталія КУЧМА (Тернопіль) МАЛА ПРОЗА БОГДАНА ЛЕПКОГО В ОЦІНЦІ ТЕОФІЛА КОСТРУБИ
М ОЦІНЦІ
Tvorchistʹ Bohdana Lepkogo v konteksti I͡Evropeĭsʹkoi kulʹturi XX stolitti͡a …, 1998
1998
Літературна критика на сторінках журналу «Світ» (1925-1929)
Н Кучма
Питання філології. (Збірник наукових праць), 56-58, 1997
1997
До питання про розвиток жанру літературного портрета в галицькій періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.
Н Кучма
Наукові доповіді 2-ї Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 273-275, 1997
1997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20