Подписаться
Віталій Бочелюк
Віталій Бочелюк
Professor of psychology, Zaporizhzhia National Technical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене zntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дозвіллєзнавство
ВЙ Бочелюк, ВВ Бочелюк
Центр навчальної літератури, 2006
2882006
Психологія людини з обмеженими можливостями: навч. посіб.
ВЙ Бочелюк, АВ Турубарова
К.: Центр учбової літератури 264, 4, 2011
1132011
Психологія: вступ до спеціальності: навч. посібник
ВЙ Бочелюк, ВВ Зарицька
К.: Центр учбової літератури 288, 2007
65*2007
Юридична психологія: навч. посіб
ВЙ Бочелюк
К.: Центр учбової літератури, 2010
622010
Педагогічна психологія: навч. посіб.
ВЙ Бочелюк, ВВ Зарицька
К.: Центр навч. л-ри 248, 2006
602006
Методика та організація наукових досліджень з психології
ВЙ Бочелюк, В Бочелюк
К.: Центр учбової літератури, 2008
472008
Соціально-психологічні особливості самореалізації особистості в сучасному суспільстві: монографія
ВЙ Бочелюк
Запоріжжя: КПУ, 2009
442009
Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі
ВЙ Бочелюк
Інститут психології ім. ГС Костюка АПН України, 2004
392004
Психологічна готовність вчителя до особистісно-орієнтованого навчання
ВЙ Бочелюк
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1998
361998
Кримінально-виконавча психологія: підручник
ВЙ Бочелюк, ТА Денисова
К.: Істина, 2008
222008
Моделювання соціально-психологічних систем: теоретико-прикладний аспект: монографія/За ред. ВЙ Бочелюка
ВЙ Бочелюк
Запоріжжя: Класичний приват. ун-т, 2008
212008
Психологія: вступ до спеціальності: навч. посіб
ВЙ Бочелюк, ВВ Зарицька
К.: Центр учбової літератури, 2007
202007
Психологічні особливості управління інноваційними процесами в школі: Монографія
ВЙ Бочелюк
Дніпропетровськ:«Січ, 2003
132003
Психологічні особливості прогнозування поведінки особистості
ВЙ Бочелюк
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2011
112011
Психологія спорту: Навч. посібн
ВЙ Бочелюк, ОА Черепєхіна
К.: ЦУЛ, 2007
112007
Психологічна готовність учителя до особистісно орієнтованого навчання
ВЙ Бочелюк
К.: Вища шк, 1998
111998
Трансформація молоді в період глобальної соціально-економічної кризи
ВЙ Бочелюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2019
92019
Геронтопсихологія: навч. посіб
ВЙ Бочелюк, О Черепєхіна
К.: КНТ, 2014
92014
Професіоналізм особистості: теоретико–методологічний аспект [Professionalism personality: theoretical-methodological aspect]
ВЙ Бочелюк, ГО Білоусов, ГО Горіянь
Запоріжжя: GU “Humanities”.-247p, 2007
82007
Значення феномена довіри у формуванні соціально-психологічного клімату в організації
ВЙ Бочелюк, ТА Гришина
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Ін-ту …, 2006
82006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20