Костянтин Корсак
Костянтин Корсак
доктор філософських наук, професор київського медичного університету
No verified email
TitleCited byYear
Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів: монографія
КВ Корсак
К.: МАУП-МКА 208, 1997
1321997
Освіта, суспільство, людина в ХХІ столітті: інтегрально-філософський аналіз: Монографія
КВ Корсак
К.: Вид-во НДПУ, 2004
882004
Основи екології
КВ Корсак, ОВ Плахотнік
К.: МАУП 238, 27, 2000
882000
Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна
І Каленюк, К Корсак
Вища освіта України, 22-28, 2004
562004
Основи сучасної екології: Навч. посіб.–4-те вид., перероб. і допов
КВ Корсак, ОВ Плахотнік
К.: МАУП 340, 2004
392004
Європейський простір вищої освіти і Україна у ХХІ столітті
К Корсак
Вища школа, 47-56, 2005
342005
Світова вища освіта
КВ Корсак
Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів, 1997
291997
Традиційні уроки та лекції, сучасний стан та перспективи
К Корсак, Т Зінченко
Вища освіта, 75-80, 2002
272002
Нариси з порівняльної педагогіки
А Василюк, К Корсак, Н Яковець
Ніжин: Ред.-видав. відділ НДПУ, 2002.–119 с, 2002
272002
Вища освіта і Болонський процес: навч. посіб.
КВ Корсак
К.: МАУП, 56-57, 2007
242007
Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади людина–суспільство–освіта на початку ХХІ століття
КВ Корсак
дис... д-ра філос. наук 9 (10), 2006
242006
Реформи освіти у Польщі та Україні: уроки і перспективи
К Корсак
Освіта і виховання в Польщі і Україні (ХІХ–ХХ ст.): матеріали міжнар. наук…, 1998
231998
Якість педагогічних вимірювань: нерозв’язана проблема
К Корсак
Освіта і управління 3 (3), 121-130, 1999
201999
До проблеми парадигми сучасної національної освіти
К Корсак
Освіта і управління 1 (4), 12-22, 1997
201997
Формування культури оцінювання і забезпечення якості роботи вищих шкіл
К Корсак
Вища освіта України, 41-48, 2004
192004
Міфи про Болонський процес
К Корсак
Дзеркало тижня, 567, 2005
152005
Світло і тіні Болонського процесу
К Корсак, Г Поберезька
Науковий світ, 8-9, 2003
152003
Система освіти Франції: цілі, структура, досягнення і проблеми
К Корсак
Вища освіта України, 91-102, 2001
152001
Нариси з порівняльної педагогіки: навчальний посібник
А Василюк, К Корсак, Н Яковець
Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002
142002
Освiта, суспiльство, людина в ХХI столiттi: iнтегрально-фiлософський аналiз
КВ Корсак
132004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20