Підписатись
Анатолій Висоцький
Анатолій Висоцький
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові: монографія
АВ Висоцький
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013
202013
Склад та структура лексико-семантичних груп якісних прикметників в українській мові
АВ Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 1998
121998
Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова
АВ Висоцький
Перші Міжнародні драгоманівські читання: матеріали (30 верес.–2 жовт. 2003 р …, 2003
92003
Історія дослідження прислівника як самостійної частини мови
АВ Висоцький
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Поверхнева і глибинна структура речення
АВ Висоцький
НПУ імені МП Драгоманова, 2006
22006
Архетипний образ вогню в лінгвопросторі українських паремій і замовлянь
АВ Висоцький, ЮС Макарець
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 64 (2), 441-451, 2021
12021
Прислівники як виразники формально-синтаксичних функцій дієслова
АВ Висоцький
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
Функціонально-синтаксичні сфери означальних прислівників в українській літературній мові
АВ Висоцький
Українська мова, 2013
12013
Компаративні і суперлативні прислівники в українській мові
АВ Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
Дослідження особливостей застосування баз даних при створенні мережних додатків
АВ Висоцький
2020
Фахове видання Атестаційної колегії МОН України з філологічних наук (мовознавство і літературознавство)
В Андрущенко, В Бондар, Р Вернидуб, І Вєтров, І Дробот, В Євтух, ...
2019
Формально-синтаксичні позиції означальних прислівників в українській мові
А Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Первинні функціонально-синтаксичні сфери ступеньованих означальних прислівників
АВ Висоцький
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
2017
ББК 80я5 Н 34
В Андрущенко, В Бех, В Бондар, І Дробот, В Євтух, М Жалдак, ...
2017
Навчальна програма курсу за вибором." Лінгвістика. Науково-дослідний аспект"
АВ Висоцький, НП Гальона
2016
ПРИСЛІВНИКИ Й ДІЄПРИСЛІВНИКИ ОЦІНЮВАННЯ В СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВОМ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ SAGEN У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ
Ф Бацевич, А Висоцький, Г Гікова, Л Гришаєва, Ю Кійко, Н та Австрії
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 46, 2015
2015
Прийменникові сфери прислівникових компаративів
АВ Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
2014
Обставинні та означальні прислівники у функціональних сферах нечастиномовних класів одиниць
АВ Висоцький
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
2014
Просторові та часові компаративи й суперлативи на семантичному та синтаксичному тлі означальних прислівників
АВ Висоцький
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2013
2013
Поняття структурної схеми речення
АВ Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20