Підписатись
Анатолій Висоцький
Анатолій Висоцький
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синтаксична сфера прислівника в українській літературній мові: монографія
АВ Висоцький
Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013
272013
Склад та структура лексико-семантичних груп якісних прикметників в українській мові
АВ Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 1998
141998
Проблема національного виховання засобами української мови у світоглядній концепції Михайла Драгоманова
АВ Висоцький
МІЖНАРОДНІ ДРАГОМАНОВСЬКІ ЧИТАННЯ, 47, 2003
102003
Історія дослідження прислівника як самостійної частини мови
АВ Висоцький
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Прислівники як виразники формально-синтаксичних функцій дієслова
АВ Висоцький
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
22017
Функціонально-синтаксичні сфери означальних прислівників в українській літературній мові
А Висоцький
Українська мова, 29-37, 2013
22013
Поверхнева і глибинна структура речення
АВ Висоцький
НПУ імені МП Драгоманова, 2006
22006
Архетипний образ вогню в лінгвопросторі українських паремій і замовлянь
АВ Висоцький, ЮС Макарець
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 64 (2), 441-451, 2021
12021
Поняття структурної схеми речення
АВ Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
До питання про формальні граматики
АВ Висоцький
НПУ імені МП Драгоманова, 2007
12007
Лінгвальний простір концепту кохання в українських сучасних піснях.
О Сулима, А Висоцький
Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej 57, 2022
2022
Дослідження особливостей застосування баз даних при створенні мережних додатків
АВ Висоцький
2020
Фахове видання Атестаційної колегії МОН України з філологічних наук (мовознавство і літературознавство)
В Андрущенко, В Бондар, Р Вернидуб, І Вєтров, І Дробот, В Євтух, ...
2019
Формально-синтаксичні позиції означальних прислівників в українській мові
А Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Первинні функціонально-синтаксичні сфери ступеньованих означальних прислівників
АВ Висоцький
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2017
2017
ББК 80я5 Н 34
В Андрущенко, В Бех, В Бондар, І Дробот, В Євтух, М Жалдак, ...
2017
Навчальна програма курсу за вибором." Лінгвістика. Науково-дослідний аспект"
АВ Висоцький, НП Гальона
2016
ПРИСЛІВНИКИ Й ДІЄПРИСЛІВНИКИ ОЦІНЮВАННЯ В СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВОМ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ SAGEN У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ
Ф Бацевич, А Висоцький, Г Гікова, Л Гришаєва, Ю Кійко, Н та Австрії
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 46, 2015
2015
Прийменникові сфери прислівникових компаративів
АВ Висоцький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
2014
Обставинні та означальні прислівники у функціональних сферах нечастиномовних класів одиниць
АВ Висоцький
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20