Подписаться
Оксана Залюбівська / Oksana Zaliubivska
Оксана Залюбівська / Oksana Zaliubivska
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етика ділових відносин
ОЙ Лесько, МД Прищак, ОБ Залюбівська, ГГ Рузакова, АИ Лесько, ...
ВНТУ, 2011
512011
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі : навчальний посібник
МД Прищак, ОБ Залюбівська
Вінниця : ВНТУ, 2020
292020
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі: курс лекцій
МД Прищак, ОБ Залюбівська
Вінниця : ВНТУ, 2019
292019
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі
МД Прищак, ОБ Залюбівська
ВНТУ, 2019
292019
Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
ОБ Залюбівська, ОВ Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
192015
Риторична культура у колі суміжних понять (до питання визначення риторичної культури)
ОБ Залюбівська
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 42-47, 2012
162012
Практикум з риторики. Методичні вказівки до виконання вправ та завдань з дисципліни "Основи риторики" для студентів спеціальності 7.050201 та магістрів усіх спеціальностей
ОБ Залюбівська
ВНТУ, Вінниця 1, 74, 2007
14*2007
Педагогічні ідеї Д. Дьюї у світлі сучасних освітніх тенденцій
ЛА Рогозіна, АА Негур, ОБ Залюбівська
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22 …, 2017
102017
Риторична культура викладача технічного університету: структурні особливості
ОБ Залюбівська
Освітологічний дискурс 1 (3), 56-67, 2014
82014
Риторична культура викладача технічного університету – необхідна умова педагогічної діяльності
ОБ Залюбівська
Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми і технології підготовки наукових …, 2013
82013
Інтерактивна технологія формування риторичної культури майбутніх викладачів вищої школи
ОБ Залюбівська
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 105-113, 2018
62018
Ділове спілкування: навч. посіб
МД Прищак, ОБ Залюбівська, ОМ Слободянюк
Прищак МД, Залюбівська ОБ, Слободянюк ОМ–Вінниця: ВНТУ, 2015
62015
Дистанционные методы формирования риторической культуры будущих преподавателей технических университетов
ОБ Залюбивская
Дистанционное и виртуальное обучение, 72-79, 2015
42015
Формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів в умовах магістерської підготовки: результати педагогічного експерименту
ОБ Залюбівська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
42014
Педагогічна модель формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
ОБ Залюбівська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
42014
Використання дистанційних технологій навчання в процесі формування риторичної культури як складової педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічного ВНЗ
ОБ Залюбівська
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 177-181, 2011
42011
Риторичний ідеал викладача технічного університету: сутність, зміст і структура
ОБ Залюбівська, ОВ Діденко
Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 31-35, 2017
3*2017
Підходи до формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
О Залюбівська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2017
32017
Особливості використання навчального портфоліо у викладанні риторики у технічному університеті
ОБ Залюбівська
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 151-154, 2014
32014
Про впровадження риторики в сучасну українську освіту/Залюбівська ОБ
ОБ Залюбівська
Вісник Вінницького політехнічного університету: зб. наук. пр, 106-111, 2001
32001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20