Оксана Залюбівська / Oksana Zaliubivska
Оксана Залюбівська / Oksana Zaliubivska
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Етика ділових відносин
ОЙ Лесько, МД Прищак, ОБ Залюбівська, ГГ Рузакова, АИ Лесько, ...
ВНТУ, 2011
262011
Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
ОБ Залюбівська, ОВ Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
92015
Риторична культура у колі суміжних понять (до питання визначення риторичної культури)
ОБ Залюбівська
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 42-47, 2012
92012
Риторична культура викладача технічного університету: структурні особливості
ОБ Залюбівська
Освітологічний дискурс 1 (3), 56-67, 2014
62014
Риторична культура викладача технічного університету – необхідна умова педагогічної діяльності
ОБ Залюбівська
Міжнародна інтернет-конференція «Проблеми і технології підготовки наукових …, 2013
62013
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі : навчальний посібник
МД Прищак, ОБ Залюбівська
Вінниця : ВНТУ, 2020
52020
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі: курс лекцій
МД Прищак, ОБ Залюбівська
Вінниця : ВНТУ, 2019
52019
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі
МД Прищак, ОБ Залюбівська
ВНТУ, 2019
52019
Практикум з риторики. Методичні вказівки до виконання вправ та завдань з дисципліни "Основи риторики" для студентів спеціальності 7.050201 та магістрів усіх спеціальностей
ОБ Залюбівська
ВНТУ, Вінниця 1, 74, 2007
5*2007
Педагогічні засади формування риторичної культури особистості
ОБ Залюбівська
ВНТУ, 2007
52007
Інтерактивна технологія формування риторичної культури майбутніх викладачів вищої школи
ОБ Залюбівська
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 5: 103-113., 2018
32018
Підходи до формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
О Залюбівська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2017
32017
Дистанционные методы формирования риторической культуры будущих преподавателей технических университетов
ОБ Залюбивская
Дистанционное и виртуальное обучение, 72-79, 2015
32015
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ
ОБ Залюбівська
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 177-181, 2011
32011
Інструменти медіаграмотності для розвитку критичного мислення, творчого потенціалу та системи цінностей майбутніх викладачів вищої школи
ОБ Залюбівська
Збірник статей Сьомої міжнародної науково-методичної конференції: Сучасний …, 2019
22019
Риторичний ідеал викладача технічного університету: сутність, зміст і структура
ОБ Залюбівська, ОВ Діденко
Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education», 31-35, 2017
22017
Формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец …
ОБ Залюбівська
Національна академія державної прикордонної служби України ім Б …, 2015
22015
Формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів в умовах магістерської підготовки: результати педагогічного експерименту
ОБ Залюбівська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
22014
Педагогічна модель формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів
ОБ Залюбівська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2014
22014
Дидактичні ігри у викладанні риторики
ОБ Залюбівська
Залюбівська ОБ–Режим доступу: conf. vntu. edu. ua/humed, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20