Наталія Григорівна Осьмук
Наталія Григорівна Осьмук
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Ідеї реформаторської педагогіки в дослідженнях українських освітніх діячів 20-х–початку 30-х років ХХ століття
НГ Осьмук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
72011
Вплив ідей зарубіжної та вітчизняної соціальної педагогіки на становлення системи “соцвиху” в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст.
НГ Осьмук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 78-81, 2000
22000
Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX–початку XXI століть
Н Осьмук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 209-219, 2016
12016
ДЖЕРЕЛА В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ
НГ Осьмук
Редакційна колегія, 41, 2019
2019
Освітньо-навчальний проект з макаренкознавства як ефективний засіб формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів
НГ Осьмук
2017
З історії европейської педагогічної інноватики кінця XIX–початку XX ст.:«нові школи»
НГ Осьмук
2017
Етнокультурні цінності та традиції як складова сучасного процесу виховання
НГ Осьмук
2017
Сучасні вектори підготовки вчителя за компетентнісним підходом
НГ Осьмук
2017
Професійна свідомість майбутнього вчителя як складова якості освіти
НГ Осьмук
2017
Формування педагогічної свідомості майбутніх учителів у процесі вивчення історії національної освіти періоду Української революції 1917− 1921 років
НГ Осьмук
2017
Становлення загально-теоретичних основ педагогічної типології в українській науковій думці першої третини XX століття
НГ Осьмук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Організаційно-педагогічні особливості розвитку установ освіти національних меншин для дітей дошкільного віку у Чернігівській губернії (20-30-ті рр. ХX ст.)
НГ Осьмук, НВ Сидоренко
Херсонський державний університет, 2017
2017
Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ЛІ Страйгородська
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського, 2017
2017
Проблеми педагогіки як науки в творчій спадщині ФА Бєльського в світлі історико-компаративістичного дослідження
НГ Осьмук
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2016
2016
ЄВРОПЕЙСЬКІ «НОВІ ШКОЛИ» ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОЛІТТЯ: ДО АНАЛІЗУ ОЗНАК ІННОВАЦІЙНОСТІ
Н Осьмук
Редакційна колегія, 59, 2014
2014
Детермінанти розвитку реформаційної педагогіки кінця XIX–початку XX століть: досвід системного аналізу
АА Сбруєва, НГ Осьмук
2014
Теоретико-практичні засади реформаторської діяльності Григорія Гринька на посаді наркома освіти УСРР
Н Осьмук
Історико-педагогічний альманах, 2014
2014
Методика АС Макаренка: новаторство теоретико-практичних засад
НГ Осьмук
2013
Зарубіжний педагогічний досвід як чинник модернізації професійної підготовки українського вчительства: до історії питання
НГ Осьмук
Педагогічний дискурс, 352-356, 2013
2013
Вивчення прогресивного досвіду в галузі освіти: вітчизняні досягнення 20–30-х рр. XX ст.
НГ Осьмук
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20