Кафедра ЕСУІР
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України
ЕМ Забарна
Забарна ЕМ–О.: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2006
342006
Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України
ЕМ Забарна
Забарна ЕМ–О.: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2006
342006
Инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития
ЭН Забарная, СК Харичков
Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН …, 2002
302002
Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України
ОМ Котлубай, ВГ Кухарчик
Одеса. ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 432с. (27 ум. др. арк.)., 2010
212010
Маркетинг
НІ Волкова, ТО Окландер, ЕМ Забарна, ОМ Козакова, ОБ Мішина, ...
Издательство АО БАХВА, 2009
212009
Маркетинг
НІ Волкова, ТО Окландер, ЕМ Забарна, ОМ Козакова, ОБ Мішина, ...
Издательство АО БАХВА, 2009
212009
Экономика морского транспорта
ВВ Жихарева, ВГ Кухарчик
Учебник-Харьков: «БУРУН КНИГА»,2012.-С 394-478., 2012
19*2012
Соціально-економічний розвиток регіону на інноваційно-інвестиційній основі
ЕМ Забарна
Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2008
182008
Маркетинг. Підручник.
ЄМ Забарна, ТО Окландер
Одеса: ОНПУ, 2012
112012
Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств
ЕМ Забарна, МВ Кула
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 64-72, 2013
102013
Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів
ЕМ Забарна, ЕЮ Соловьева
Ефективна економіка, 2013
102013
Саморозвиток регіону на основі імплементації європейського досвіду в регіональну зовнішньоекономічну політику України
ЕМ Забарна
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, 2017
92017
Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону
ЕМ Забарна, ЭН Забарная, ОЕ Папковська, ЕЭ Папковская
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
92011
Формирование инвестиционной привлекательности в сфере природопользования на региональном уровне
СИ Рассадникова
Экономические инновации, 259-266, 2007
82007
Інноваційний маркетинг підприємств: теорія, методологія, механізм. Монографія
ЕМ Забарна
ЕМ Забарна, ОБ Звягінцева.–Одеса: Фенікс, 2013
72013
Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону
Е Забарна
Економіст, 2008
72008
Iнновацiйно-iнвестицiйний фактор економiчного розвитку України-Iн-т проблем ринку та екон.-екол. дослiджень НАН України
ЕМ Забарна
72006
Інноваційний розвиток підприємства: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ЛІ Федулова, ЕМ Забарна, СВ Філиппова
Одеса: ОНПУ 20, 2016
62016
Показатели качества обслуживания в почтовой связи
НА Задорожнюк
Міжнар. наук.-практ. конф.“Наука в інформаційному просторі”: Зб. наук. пр …, 2007
62007
Проблемы формирования системы государственного управления экономикой Украины
Чередниченко В.А
Экономист, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20