Кафедра ЕСУІР
Кафедра ЕСУІР
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України
ЕМ Забарна
Забарна ЕМ–О.: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2006
342006
Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України
ЕМ Забарна
Забарна ЕМ–О.: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2006
342006
Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України
ОМ Котлубай, ВГ Кухарчик
Одеса. ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 432с. (27 ум. др. арк.)., 2010
172010
Соціально-економічний розвиток регіону на інноваційно-інвестиційній основі
ЕМ Забарна
Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2008
162008
Экономика морского транспорта
ВВ Жихарева, ВГ Кухарчик
Учебник-Харьков: «БУРУН КНИГА»,2012.-С 394-478., 2012
14*2012
Маркетинг: підручник
ЄМ Забарна, ТО Окландер
Одеса: ОНПУ, 2012
92012
Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону
ЕМ Забарна, ОЕ Папковська, ЭН Забарная, ЕЭ Папковская
Маркетинг і менеджмент інновацій, 48-52, 2011
92011
Маркетинг
НІ Волкова, ТО Окландер, ЕМ Забарна, ОМ Козакова, ОБ Мішина, ...
Издательство АО БАХВА, 2009
92009
Інноваційний маркетинг підприємств: теорія, методологія, механізм. Монографія
ЕМ Забарна
Одеса: Фенікс, 2013
82013
Економічний зміст проектного фінансування та специфіка його використання в Україні
ЕМ Забарна, МВ Кула
Бізнес Інформ, 121-124, 2012
72012
Показатели качества обслуживания в почтовой связи
НА Задорожнюк
Міжнар. наук.-практ. конф.“Наука в інформаційному просторі”: Зб. наук. пр …, 2007
72007
Саморозвиток регіону на основі імплементації європейського досвіду в регіональну зовнішньоекономічну політику України
ЕМ Забарна, ЭН Забарная
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, 415-421, 2017
62017
Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств
ЕМ Забарна, МВ Кула
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 64-72, 2013
62013
Формування інтегрованої інноваційно-інвестиційної системи регіону: теорія, методологія та механізм
ЕМ Забарна
ЕМ Забарна.—Одеса, 2010.—37 с, 2009
62009
Показники мотивації персоналу як засіб підвищення якості обслуговування у сфері зв’язку
НО Задорожнюк
Екон. вісн. ун-ту: Зб. наук. пр. учених та аспірантів.―Переяслав …, 2009
62009
Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону
Е Забарна
Економіст, 2008
62008
Формирование инвестиционной привлекательности в сфере природопользования на региональном уровне
СИ Рассадникова
Экономические инновации.-Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 259-266, 2007
62007
Стратегія і тактика розвитку промислових підприємств на основі прогнозування та моделювання
ЕМ Забарна, МВ Кула, ЭН Забарная
Економічний форум. Луцький національний технічний університет, 185-193, 2016
52016
Стратегія і тактика розвитку промислових підприємств на основі прогнозування та моделювання
ЕМ Забарна, МВ Кула, ЭН Забарная
Економічний форум. Луцький національний технічний університет, 185-193, 2016
52016
Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів
ЕМ Забарна, ЕЮ Соловьева
Ефективна економіка, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20