Подписаться
Кафедра ЕСУІР
Кафедра ЕСУІР
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України
ЕМ Забарна
Забарна ЕМ–О.: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2006
372006
Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України
ЕМ Забарна
Забарна ЕМ–О.: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2006
372006
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
352016
Инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития
ЭН Забарная, СК Харичков
Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН …, 2002
302002
Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України
ОМ Котлубай, ВГ Кухарчик
Одеса. ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 432с. (27 ум. др. арк.)., 2010
212010
Экономика морского транспорта
ВВ Жихарева, ВГ Кухарчик
Учебник-Харьков: «БУРУН КНИГА»,2012.-С 394-478., 2012
20*2012
Соціально-економічний розвиток регіону на інноваційно-інвестиційній основі
ЕМ Забарна
Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2008
202008
Маркетинг
НІ Волкова, ТО Окландер, ЕМ Забарна, ОМ Козакова, ОБ Мішина, ...
Издательство АО БАХВА, 2009
182009
Маркетинг
НІ Волкова, ТО Окландер, ЕМ Забарна, ОМ Козакова, ОБ Мішина, ...
Издательство АО БАХВА, 2009
182009
Маркетинг: підручник
ЄМ Забарна, ТО Окландер
Одеса: ОНПУ, 2012
152012
Саморозвиток регіону на основі імплементації європейського досвіду в регіональну зовнішньоекономічну політику України
ЕМ Забарна
Економіка та суспільство, 415-421, 2017
122017
Система та критерії маркетингового аналізу сайтів вищих навчальних закладів
ЕМ Забарна, ЕЮ Соловьева
Ефективна економіка, 2013
122013
Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств
ЕМ Забарна, МВ Кула
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 64-72, 2013
102013
Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону
Е Забарна
Економіст, 2008
92008
Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону
ЕМ Забарна, ЭН Забарная, ОЕ Папковська, ЕЭ Папковская
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
82011
Формирование инвестиционной привлекательности в сфере природопользования на региональном уровне
СИ Рассадникова
Экономические инновации, 259-266, 2007
82007
Інноваційний розвиток підприємства: підручник
ЛІ Федулова, ЕМ Забарна, СВ Філиппова
Одеса: ОНПУ, 2016
72016
Інноваційний маркетинг підприємств: теорія, методологія, механізм: монографія
ОБ Звягінцева
Одеса: Фенікс, 2013
72013
Iнновацiйно-iнвестицiйний фактор економiчного розвитку України-Iн-т проблем ринку та екон.-екол. дослiджень НАН України
ЕМ Забарна
72006
Regional constituent of integration process of Ukraine in the European space
E Zabarnaya
Sumy State University, 2017
62017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20