Юля Кулик
Юля Кулик
Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління надійністю логістичної системи підприємства: монографія
ІВ Кривов'язюк, К ЮМ
Л.: Манускрипт, 2012
20*2012
Реинжиниринг логистических бизнес-процессов и систем как основа их самосовершенствования и развития
ИВ Кривовязюк, ЮМ Кулик
Экономика: реалии времени, 2013
16*2013
Методика оцінки надійності логістичних систем машинобудівних підприємств
ЮМ Кулик
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 93–102-93–102, 2014
102014
Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства
ІВ Кривов'язюк, ЮМ Кулик
Актуальні проблеми економіки, 254-262, 2013
102013
Невизначеність та ризик як фактори зниження рівня надійності логістичної системи підприємства
ІВ Кривов'язюк, ЮМ Кулик
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 166-180, 2011
82011
Організаційні та прикладні засади ризик-менеджменту логістичних систем вітчизняних підприємств
ЮМ Кулик
Економічний форум, 306-311, 2015
72015
Інноваційні стратегії розвитку логістичної діяльності машинобудівних підприємств
ЮМ Кулик
Економічний форум, 129-135, 2015
72015
Проблеми обліку основних засобів та шляхи їх вирішення
СО Гарна, ВО Гончар
Економіка–Бухгалтерський облік і аудит, 19-24, 2014
42014
Реінжиніринг логістичних бізнес–процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку.[Електронний ресурс]
ЮМ Кулик
Режим доступу: http://economics. opu. ua/files/archive/2013/No2/87-94. pdf …, 2013
42013
Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства
ЮМ Кулик
Економіка та держава, 74-78, 2012
42012
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Монографія
ІВ Кривов’язюк, СФ Смерічевський, ЮМ Кулик
Кондор, 2018
32018
Забезпечення інноваційної активності авіаційних підприємств у контексті їх логістичної діяльності
ІВ Кривов’язюк, ЮМ Кулик
Проблеми системного підходу в економіці, 7-13, 2017
32017
Cучасне трактування та функції ризик-менеджменту підприємства
ЮМ Кулик
Економічний форум, 158-163, 2016
32016
Застосування економіко-математичних методів в оцінці ефективності управління і ризиків функціонування логістичних систем підприємств
ЮМ Кулик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
32014
Формування концепції Nano-logistics як результат еволюції логістичних процесів і систем
ЮМ Кулик
Інноваційна економіка 9, 319-325, 2010
32010
Моделювання в оцінці ризиків та визначення їх впливу на надійність логістичної системи підприємства
ЮМ Кулик
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Логістика, 190-197, 2014
22014
Forming the model of management of risk situations for ensuring the reliability of logistics system of the enterprise
YM Kulyk
22012
ЕЛЕКТРОННА ВЗАЄМОДІЯ В КЛЮЧОВИХ СЕКТОРАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
ЮВ Волинчук, НВ Ковальчук, ЮМ Кулик
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 39-49, 2020
12020
Діагностика потенціалу і розвиток підприємницької майстерності в регіоні
ІВ Кривов’язюк, НВ Хвищун, ЮМ Кулик
Економічні науки. Серія: Регіональна економіка, 130-142, 2017
12017
Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств
ЮМ Кулик
Київ, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20