Катерина Шихненко
Катерина Шихненко
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
Підтверджена електронна адреса в mns.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток теорії освітніх змін у педагогічній думці США (остання чверть ХХ–початок ХХІ століття)
КІ Шихненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
32015
Розвиток теорії освітніх змін в англомовних країнах
К Шихненко
Порівняльно-педагогічні студії, 2011
32011
Розвиток лідерського потенціалу вчителів в умовах змін: досвід реформування шкільної освіти в США
КІ Шихненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
12018
Теорії освітніх змін у світовій педагогічній думці: загальнонаукові витоки та складові
КІ Шихненко
Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та …, 2017
12017
Роль учителів-агентів змін у формуванні готовності школи до інновацій: з досвіду зарубіжних досліджень шкільних реформ
КІ Шихненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 42-51, 2015
12015
Роль агентов изменений в образовательных организациях: зарубежный опыт реформирования школьного образования
ЕИ Шихненко
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2014
12014
Класифікації освітніх змін у педагогічних дослідженнях США
КІ Шихненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 223-233, 2014
12014
ESP Course Delivered to Personnel Working in Shifts for the State Emergency Service Of Ukraine through a Student-Tailored Model
ON Kateryna Shykhnenko
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 19 (3 …, 2020
2020
Шляхи поліпшення навичок комунікації державною мовою фахівців сфери цивільного захисту
Г Гайович, КІ Шихненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі іншомовної підготовки фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій
K Shykhnenko
Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, 2018
2018
Використання інноваційних технологій у навчанні іноземної мови державних службовців ДСНС України
КІ Шихненко
Вісник національного університету цивільного захисту України, серія Державне …, 2017
2017
Шляхи удосконалення іншомовної підготовки державних службовців у сфері цивільного захисту
КІ Шихненко, НІ Жебровська, ЛФ Віннікова
Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту …, 2016
2016
Теоретичні засади іншомовної підготовки фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій
К Шихненко
«Військова Освіта». Збірник наукових праць Національного університету …, 2016
2016
The role of professional learning communities in school reforms: international experience in reforming secondary education
К Shykhnenko
Edukacja w procesie zmiany – warunki, możliwości, doświadczenia, 307-318, 2014
2014
Наукові засади формування теорії освітніх змін у педагогічній думці розвинених англомовних країн (кінець XX ст.–початок XXI ст.)
КІ Шихненко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 14-20, 2013
2013
Теорії ефективної школи та удосконалення школи: аналіз концептуальних засад освітніх змін у розвинених англомовних країнах
К Шихненко
Порівняльно-педагогічні студії, 145-153, 2013
2013
ОГЛЯД СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ОСВІТНІХ ЗМІН (НА МАТЕРІАЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАРУБІЖНИХ ШКІЛЬНИХ РЕФОРМ)
КІ Шихненко
Редакційна колегія, 150, 2011
2011
Галина Гайович
К Шихненко
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗАСОБАМИ КЕЙС-МЕТОДУ
КІ Шихненко, НІ Жебровська, ЛФ Віннікова
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ІДУЦЗ № 5, 2017, 107, 0
Віннікова ЛФ
КІ Шихненко, ГВ Гайович, ММ Прокопчук
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20