Подписаться
Галина Коцюмбас | Galyna Kotsyumbas
Галина Коцюмбас | Galyna Kotsyumbas
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексна оцiнка впливу ветеринарних препаратiв на морфофункцiональний стан iмунної системи: Методичнi рекомендацiї та iн
IЯ Коцюмбас, ГI Коцюмбас, ЕМ Голубiй
182009
Доклiнiчнi дослiдження ветеринарних лiкарських засобiв
IЯ Коцюмбас, ОГ Малик, IП Патерега, ОЛ Тiшин, ЮМ Косенко, ДО Чура, ...
152006
Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах: монографія
НП Головчак, АВ Тарновська, ГІ Коцюмбас, ДІ Санагурський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012
142012
Експертиза напівфабрикатів м’ясних та м’ясорослинних січених мікроструктурним методом
ІЯ Коцюмбас, ГІ Коцюмбас, ОМ Щебентовська
Методичні рекомендації.–Львів: Афіша, 2011
102011
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз печінки птиці за дії гіпохлориту натрію різних концентрацій
НП Головчак, ГІ Коцюмбас, ОІ Бішко, ДІ Санагурський
Физика живого 18 (2), 146-152, 2010
102010
Мікроструктурний аналіз м’яса і м’ясних продуктів− надійний і достовірний метод визначення їх якості та безпеки (частина перша)
М Потоцький
Ветеринарна медицина України, 24-26, 2006
102006
Мікроструктурна характеристика фаршу пельменів в аспекті контролю якості харчових продуктів
ГІ Коцюмбас, ПП Урбанович, ОВ Мисів
Науковий вісник ЛНАВМ імені СЗ Гжицького 6 (1), 37-43, 2004
92004
Морфо-функціональні зміни у головному мозку щурів, поросят і курей за експериментального Т-2 токсикозу та впливу розчинів натрію гіпохлориту: Автореферат дисертації на здобуття …
ГІ Коцюмбас
Коцюмбас ГІ–Біла Церква, 2008
82008
Влияние кормовой добавки PROBION-FORTE на морфофункциональное состояние двенадцатиперстной кишки свиней
ГИ Коцюмбас, ВМ Лемишевский
Ветеринария, 56-60, 2014
72014
Мікроструктурне дослідження сировини у м’ясних фаршах
ГІ Коцюмбас, ІЮ Бісюк, ІЯ Коцюмбас, ОМ Щебентовська, ГВ Рудик, ...
Методичні рекомендації.–Львів: Афіша, 2006
72006
Експертиза напiвфабрикатiв м ‘ясних та м ‘ясорослинних сiчених мiкроструктурним методом
IЯ Коцюмбас, ГI Коцюмбас, ОМ Щебентовська
Методичнi рекомендацiї, 80, 2011
62011
Організаційні та процесуальні основи судово-ветеринарної експертизи в Україні: навчальний посібник для магістрів за спеціальністю 8.130501.–ветеринарна медицина
ІВ Яценко, МВ Скрипка, ГІ Коцюмбас, ЯК Сердюков
Харків, Київ, 2009
62009
Морфо-функцiональнi змiни у головному мозку щурiв, поросят i курей за експериментального Т-2 токсикозу та впливу розчинiв натрiю гiпохлориту: Автореферат дисертацiї на здобуття …
ГI Коцюмбас
62008
Послідовність проведення патоморфологічного дослідження при діагностиці захворювань птиці
ГІ Коцюмбас, МІ Жила, ММ ЩЕБЕНТОВСЬКА
Ветеринаринарна медицина України, 23-26, 2011
52011
Перспективи застосування гiпохлоритiв у ветеринарнiй медицинi: Монографiя
IЯ Коцюмбас, ОБ Велiченко, ГI Коцюмбас, МВ Нiколенко, ...
Державний комiтет ветеринарної медицини України; Державний науково-дослiдний …, 2009
52009
Окисна модифікація білків як критерій глибини оксидативного стресу
ЄМ Голубій, ІЯ Коцюмбас, ГІ Коцюмбас
Наук.-техніч. бюлетень 7 (8), 308-323, 2006
52006
Особливості морфологічних досліджень при вивченні токсичності лікарських засобів
ІЯ Коцюмбас, ГІ Коцюмбас
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць.-Біла Церква, 79-84, 2000
52000
Генетично модифіковані організми та їх поширення у світі
ГІ Коцюмбас, ІМ Самсонюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
Патоморфологічні зміни в печінці та нирках свиней за експериментального Т-2 токсикозу
ГІ Коцюмбас, РС Данкович
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
32013
Pathomorphology of peripheral organs of immunogenesis in cats with spontaneous feline infectious peritonitis
MR Khalaniia, GI Kotsyumbas, VV Pritsak
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (3), 460-468, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20