Підписатись
Олександр Рябуха, Oleksandr Riabukha
Олександр Рябуха, Oleksandr Riabukha
Національної академії внутрішних справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості формування теоретичних і методичних знань із фізичної підготовки поліцейських. Features of Formation of Theoretical and Methodological Knowledge in Physical …
АЮ Мартишко, ОС Рябуха
152016
Засоби відновлення фізичної працездатності працівників Національної поліції України
ВВ Бондаренко, СМ Решко, АЮ Мартишко, ОС Рябуха
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2020
102020
Vidnovlennia fizychnoi pratsezdatnosti pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy [Restoration of physical working capacity of employees of the National Police of Ukraine]
V Bondarenko, O Riabukha, A Martyshko, Y Davyhora
Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian], 2020
52020
Особливості навчання тактики самозахисту та особистої безпеки працівників поліції України.
РОС Мартишко А. Ю.
Міжнар. наук.-практ. конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку …, 2017
4*2017
Теоретичні та практичні аспекти фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України
АЮ Мартишко, ОС Рябуха
Юридична психологія та педагогіка, 123-130, 2013
42013
Система захисних дій працівника поліції від загрози холодною зброєю.
РОС Мартишко А. Ю.
ІІІ Міжнародна науково-практичної конференції «Підготовка поліцейських в …, 2018
22018
Вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до професійно-бойової діяльності
ВВ Пронтенко, ОО Старчук, ОД Гусак, АВ Дятел, ІВ Хлібович, КВ Плєва, ...
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2021
12021
Методи контролю фізичної підготовленості працівників Національної поліції України
РОС Мартишко А. Ю.
ІV Міжнародна науково-практичної конференції «Підготовка поліцейських в …, 2019
12019
Тhe influence of means of special physical training on the formation of future officers’ physical readiness to professional and combat activities
ВВ Пронтенко, ОО Старчук, ОД Гусак, АВ Дятел, ІВ Хлібович, КВ Плєва, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Дії поліцейського під час здійснення поверхневої перевірки. Особливості застосування кайданків. Actions of a police officer during a superficial inspection. Features of the use …
ВА Дідковський, ВВ Бондаренко, ВА Сягровець, ОВ Кузенков, ...
2021
Техніка виконання ударів руками та ногами: захисні та контратакувальні дії. Technique of punches and kicks: defensive and counterattack actions
СМ Козенко, ВВ Бондаренко, ГВ Бикова, АЮ Мартишко, ОВ Кузенков, ...
2021
Прийоми самозахисту: звільнення від захоплень та обхоплень. Techniques of self-defense: release from seizures and embraces
АЮ Мартишко, ВВ Бондаренко, ОС Рябуха, СМ Козенко, ...
2021
Застосування больових прийомів під час затримання правопорушника. The use of pain techniques during the detention of the offender
ВВ Білик, ВВ Бондаренко, НЮ Худякова, КВ Плєва, ОО Сушков, ...
2021
Means of restoring physical fitness of employees of the National Police of Ukraine
ВВ Бондаренко, СМ Решко, АЮ Мартишко, ОС Рябуха
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
2020
Відновлення фізичної працездатності працівників Національної поліції України. Restoration of physical working capacity of employees of the National Police of Ukraine
ВВ Бондаренко, ОС Рябуха, АЮ Мартишко, ІЮ Давигора, І Давигора
2020
Специвльная физическая подготовка курсантов, которые обучаютса в выших учебных заведениях подготовки кадров правоохранительных органов, в условиях карантыних ограничений и …
РОС Гриньо І. М., Воронин І. В.
Актуальные вопросы современной науки. материалы Междунар. науч.-практ, С …, 2020
2020
Подготовка полицейских к обеспечению публичной безопасности и порядка средствами физической подготовки.
Актуальные вопросы современной науки. материалы Междунар. науч.-практ., С …, 2020
2020
Відновлення фізичної працездатності працівників Національної поліції України
ВБ О. Рябуха, А. Мартишко, Ю. Давигора
2020
Вплив фізичної підготовки на ефективність застосування працівниками поліції заходів примусу.
РОС Мартишко А. Ю.
Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту …, 2019
2019
Психофізична підготовка працівника поліції до застосування фізичної сили.
МАЮ Рябуха О. С.
Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції та перспективи розвитку …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20