Кузьома Віталій Вікторович | Vitalii Kuzoma | Vitaliy Kuzyema
Кузьома Віталій Вікторович | Vitalii Kuzoma | Vitaliy Kuzyema
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Актуальні аспекти організації обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ВВ Кузьома
Глобальні та національні проблеми економіки.–2014.–Вип, 1334-1337, 2014
62014
Розміри земельних площ кожного окремого підприємства повинні бути оптимальними.
ВВ Кузьома, ВВ Кузёма
Миколаївський державний аграрний університет, 2007
62007
Due diligence: essence and possible prospects of development
O Novikov, M Dubіnіna, V Kuz'oma
32018
Інформаційні технології
ЮВ Волосюк, ЮВ Волосюк, ВВ Кузьома, ВВ Кузёма, ОА Коваленко, ...
32017
Інтенсифікація–основа ефективного використання землі.
ВВ Кузьома, ВВ Кузёма
32007
Сучасні проблеми бухгалтерського обліку розрахунків із бюджетом аграрних підприємств та шляхи їх вирішення
ВВ Кузьома, АО Степанова
Глобальні та національні проблеми економіки, 2017
22017
Формування облікової політики підприємства в сучасних умовах господарювання
ВВ Кузьома
Ефективна економіка, 2014
22014
Основні підходи до вибору форми організації обліку на малому підприємстві
НВ Хоча
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
12017
Віталій Вікторович КУЗЬОМА
СІ ПАВЛЮК
2020
Матеріальна допомога працівнику: нормативні та організаційні аспекти
МВ Дубініна, ЮЮ Чебан, ВВ Кузьома
Миколаївський національний аграрний університет, 2020
2020
Біолого-екологічні особливості винограду
АВ Дробітько, ЄС Ткачова, НВ Маркова, АВ Панфілова, ВВ Кузьома, ...
2020
Біолого-екологічні особливості овочевих культур
НВ Нікончук, ЄС Ткачова, АВ Дробітько, ВВ Кузьома, ОС Біліченко
2020
Застосування новітніх технологій при вирощуванні картоплі
ВВ Кузьома, АІ Кучер
2020
Закордонна практика
МВ Дубініна, НВ Потриваєва, ІВ Ксьонжик, ЛА Козаченко, СВ Сирцева, ...
2020
Актуальність соціального обліку та його значення в розвитку сучасних сільськогосподарських підприємств
ІВ Ксьонжик, ОМ Усікова, ВВ Кузьома, СО Горбач
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали …, 2019
2019
Наталія Володимирівна ЛАГОДІЄНКО
ВВ КУЗЬОМА
2019
Облік зовнішньоекономічної діяльності
ВВ Кузьома, ТС Пісоченко
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР
ВВ Кузьома, СІ Павлюк
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Особливості використання ресурсного потенціалу сільських територій: регіональний аспект
ВВ Кузьома, СІ Павлюк, ОЛ Волинська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
2018
Ресурсний потенціал сталого розвитку сільських територій
ВВ Кузьома, СІ Павлюк, КС Затхей
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20