Кузьома Віталій Вікторович | Vitaliy Kuzyema
Кузьома Віталій Вікторович | Vitaliy Kuzyema
Миколаївський національний аграрний університет | Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розміри земельних площ кожного окремого підприємства повинні бути оптимальними.
ВВ Кузьома, ВВ Кузёма
Миколаївський державний аграрний університет, 2007
52007
Теоретичні аспекти удосконалення організації обліку виробничих запасів
ВВ Кузьома
Економічний аналіз: зб. наук. праць/Тернопільський національний економічний …, 2015
42015
Актуальні аспекти організації обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ВВ Кузьома
Глобальні та національні проблеми економіки, 1334-1337, 2014
42014
Сучасні проблеми бухгалтерського обліку розрахунків із бюджетом аграрних підприємств та шляхи їх вирішення
ВВ Кузьома, АО Степанова
Глобальні та національні проблеми економіки, 990-992, 2017
32017
Інтенсифікація–основа ефективного використання землі.
ВВ Кузьома, ВВ Кузёма
32007
Інформаційні технології
ЮВ Волосюк, ЮВ Волосюк, ВВ Кузьома, ВВ Кузёма, ОА Коваленко, ...
22017
Основні підходи до вибору форми організації обліку на малому підприємстві
НВ Хоча
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
12017
Формування облікової політики підприємства в сучасних умовах господарювання
ВВ Кузьома
Ефективна економіка, 2014
12014
Застосування новітніх технологій при вирощуванні картоплі
ВВ Кузьома, АІ Кучер
2020
Закордонна практика
МВ Дубініна, НВ Потриваєва, ІВ Ксьонжик, ЛА Козаченко, СВ Сирцева, ...
2020
Актуальність соціального обліку та його значення в розвитку сучасних сільськогосподарських підприємств
ІВ Ксьонжик, ОМ Усикова, ВВ Кузьома, СО Горбач
2019
Облік зовнішньоекономічної діяльності
ВВ Кузьома, ТС Пісоченко
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР
ВВ Кузьома, СІ Павлюк
Миколаївський національний аграрний університет, 2019
2019
Особливості використання ресурсного потенціалу сільських територій: регіональний аспект
ВВ Кузьома, СІ Павлюк, ОЛ Волинська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
2018
Ресурсний потенціал сталого розвитку сільських територій
ВВ Кузьома, СІ Павлюк, КС Затхей
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
2018
Аналітична оцінка можливих наслідків зміни клімату для економіки
КО Терещенко, ВВ Кузьома
Миколаївський національний аграрний університет, 2018
2018
Звітність підприємств
ВВ Кузьома, ВВ Кузёма, ТС Пісоченко, ТС Писоченко
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
2017
Особливості оподаткування ПДВ суб’єктів державного сектору
ВВ Кузьома
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
2017
Облік зовнішньоекономічної діяльності
МВ Дубініна, МВ Дубинина, ВВ Кузьома, ВВ Кузёма, ТС Пісоченко, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2016
Фінансовий облік-ІІ
МВ Дубініна, МВ Дубинина, НВ Потриваєва, НВ Потриваева, ...
Миколаївський національний аграрний університет, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20