Follow
 , Ihor Baranyak, . , I. Baranyak, I. Baraniak
, Ihor Baranyak, . , I. Baranyak, I. Baraniak
" . . . "
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
- : / . . ˳, .
˳,
.: , 2014
192014
Karpatsʹkyy rehion: aktualʹni problemy ta perspektyvy rozvytku [Carpathian region: actual problems and prospects for development](Vols. 1-8): Vol. 2
VS Kravtsiv, UY Sadova
Ekolohichna bezpeka ta pryrodno-resursnyy potentsial [Environmental security, 2013
19*2013
Formation of the forecasting model for Ukrainian-German migration system
O Mulska, I Baranyak
Economy and forecasting 2, 119-136, 2019
18*2019
ղ
]/ : http://ird. gov. ua/irdp/p20190801. pdf, 2019
10*2019
( )
, 131-137, 2013
72013
S Semiv, Y Berezivskiy, I Baranyak, O Mulska, U Ivaniuk
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 7 (2, 2021
6*2021
̳ :
: - . ̲ , 2019
62019
Ukraine in the territorial migration systems: current structural-qualimetric aspects of the formation and development
U Sadowa, T Stepura, I Baranyak
European Journal of Tranformation Studies 8 (1), 60-78, 2020
52020
:
. ̲ . , 2015
52015
Metodychni rekomendatsii schodo provedennia rehionalnoho obstezhennia vnutrishno-peremischenykh osib-hromadian Ukrainy [Methodical recommendations for conducting a regional
UY Sadova, SO Matkovskyj, OS Hrynkevych
Lviv: DU Instytut rehionalnykh doslidzhenimeni MI Dolishnoho[in Ukrainian], 2014
42014
- :
, , ,
, 131-141, 2014
42014
Ukrainian migration in the context of the global and national challenges of the 21st century
U Sadova, O Hrynkevych, L Semiv, R Teslyuk, M Bil, V Bidak, O Ryndzak, ...
International Labour Organization in Ukraine, Dolishniy Institute of, 2019
32019
Socio-demographic factors and migration processes of the population in the Carpathian region
OP Mulska, IY Baraniak, UV Ivaniuk, MI Kolosinska
Efektyvna ekonomika 11, 2019
22019
- :
, 66-74, 2016
22016
-
г, I
26 (6), 126-131, 2016
22016
,
9, 608-614, 2016
22016
Intehratsiya mihrantiv u pryymayuchyy sotsium: sotsiokulʹturolohichni aspekty modernizatsiynoho rozvytku rehionu: naukova dopovidʹ [The integration of migrants in the host
UY Sadova, LK Semiv, VY Bidak
Lviv: Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine.[in Ukrainian], 2014
22014
ϳ,
" ", 2013
22013
Regional Migration Policy and mechanism of its realization
UY Sadova
Problems of regional developmen, 2011
22011
Ukrainian migration aspirations towards Germany: Analysis and development scenarios
V Boiko, O Mulska, I Baranyak, O Levytska
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 24 (1), 65-84, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20